Publiceringsdatum: 24 juni 2020

Risk för skogsbrand i Skåne

Brandrisk i Skåne - Håll koll på vad som gäller i din kommun

SMHI har utfärdat skogsbrandsrisk i Skåne, vilket innebär stor eller mycket stor antändningsrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. I vissa av Skånes kommuner råder därför eldningsförbud.

Vid all eldning gäller det att vara försiktig och följa eventuella förbud och uppmaningar som kommunen eller räddningstjänsten utfärdat.

Det är du som har ansvar om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Håll dig informerad

Du kan se om det råder eldningsförbud i din kommun och vad som gäller hos dig i kartan på på krisinformation.se.

Eldningsförbud på krisinformation.selänk till annan webbplats

Kontakt