Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 25

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Försvarsmakten har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändring av villkor 13 i tillstånd enligt miljöbalken för bl.a. utökad helikopterverksamhet vid Ronneby flottiljflygplats (F 17) på fastigheten Bredåkra 11:5 m.fl. i Ronneby kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 augusti 2020.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kristianstad Biogas AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt drift av uppgraderingsanläggningarna på fastigheterna Kristianstad 3:33 och Skyttepaviljongen 3 i Kristianstads kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 augusti 2020.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 11 juni 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Skånes Fagerhults Torv AB tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamhet inom fastigheten Killhult 3:72 m.fl. i Örkelljunga kommun. Beslutet omfattar även dispens från markavvattningsförbudet samt tillstånd till markavvattning. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 11 juni 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Sölvesborgs Energi och Vatten AB tillstånd enligt miljöbalken för rening av avloppsvatten vid Sölvesborgs avloppsreningsverk på fastigheten Skällan 1, med Sölve slamvassbäddar på fastigheten Sölve 6:31 som integrerad del av verksamheten, i Sölvesborgs kommun. Tillstånd avseende Natura 2000-området Sölvesborgsviken har också meddelats. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt