Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Provtagning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet

Provrör med blod

För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symptom på covid-19 snabbt ska kunna återgå till arbete skapas förutsättningar för en bred provtagning för att utesluta smitta. Regionen utför provtagningen i länet och Länsstyrelsen stödjer i kommunikationen om vilka som ingår i samhällsviktig verksamhet.

Det är Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som i samråd med Sveriges kommuner och regioner skapat förutsättningarna för en bred provtagning av personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

Verksamheter som är samhällsviktiga

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nationellt identifierat vilka yrkesgrupper som ingår i samhällsviktig verksamhet. Vilka verksamheter som är samhällsviktiga kan dock skilja sig åt mellan regionerna.

Samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19 på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats.

Uppdraget om utökad testning i Sverige

Testning av personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet är en del av regeringens uppdrag att utöka kapaciteten för provtagning av covid-19 i Sverige. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell strategi för den utökade provtagningen och laboratorieanalysen av covid-19.

Förutom testning av personer inom samhällsviktig verksamhet testas också patienter, individer som tillhör riskgrupp, boende inom omsorg och institutioner och personal inom sjukvård och omsorg.

Nationell strategi för utökad testning för covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt