Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 21

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 14 maj 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat SwedSafe AB tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av polyuretanprodukter på fastigheten Rådjuret 11 i Hässleholms kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt