Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen skriver på deklaration för att stärka demokratin

Landshövdingen Anneli Hulthén skriver på deklarationen för en starkare demokrati

Idag, måndag den 11 maj, undertecknade Länsstyrelsen Skåne Deklarationen för en stark demokrati och åtar sig därmed att uppmärksamma, sprida kunskap om och försvara demokratin.

Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. 

- Nu under coronapandemin och under tider av kris där de sociala klyftorna ökar är det extra viktigt att påminna om och försvara demokratin. Jämlikhet var en viktig paroll för 100 år sedan och är det fortfarande idag. Oavsett inkomst, kön eller bostadsort måste stöd, skydd och hälsa vara en rättighet för alla, säger landshövding Anneli Hulthén.

Fokus på barn och unga

Länsstyrelsen Skåne kommer att ha ett särskilt fokus på barn och unga. Flera undersökningar, bland annat från det internationella forskarnätverket World Value Survey och Institutet för framtidsstudier, visar att ungas tilltro till demokratin minskar. Länsstyrelsen Skåne vill därför bidra till målsättningarna om ökat engagemang för demokratin och ett ökat ställningstagande för demokratin genom att skapa medvetenhet om att demokratin inte kan tas för given.

Det innebär bland annat följande:

  • Länsstyrelsen genomför fyra frukostseminarier på länsresidenset under hösten 2020 och våren 2021. Det blir följande teman: Demokrati, historieundervisning och ungas demokratimedvetenhet, Från rösträttsrörelsen till att ta makten tillbaka – jämställdhetsrörelsen då till nu, Ungas organisering och egna engagemang, Demokrati, jämlikhet och framtiden.
  • Uppmärksamma demokratin 100 år i samband med totalförsvarsdagen den 19 september.
  • Malmö stad och Länsstyrelsen Skåne planerar att under 2020 och 2021 ha gemensamma arrangemang för att uppmärksamma bland annat hur rasism och hatbrott motverkar demokratin.
  • Under våren 2021 kommer ”Demokratistugan” till Skåne som kommer innehålla utställning, seminarier och workshops tillsammans med ett stort antal andra aktörer. Gymnasieskolor och gymnasieelever kommer särskilt bjudas in för att besöka stugan.

Deklarationen skrevs under på under en digital presskonferens där landshövdig Anneli Hulthén och Peter Örn, ordförande för kommittén demokratin 100 år, deltog.

Kontakt