Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 17

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 15 april 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Emmaljunga Torvmull AB tillstånd enligt miljöbalken för täkt av torv på fastigheterna Västra Flinka 6:38 och del av 6:45 i Örkelljunga kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Kungörelsedelgivning föreläggande

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Anderstorps eneskog i Klippans kommun. Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: Del av fastigheten Anderstorp 10:1 i Klippans kommun samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut 2020-04-15 om bildande av naturreservatet Anderstorps eneskog i Klippans kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 29 maj 2020.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkansliet i

Klippans kommun under tiden 24 april 2020 till den 29 maj 2020. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Törringelund i Svedala kommun. Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: Törringe 9:1, samfälligheten Törringe S:1, samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Törringelund i Svedala kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 29 maj 2020.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Svedala under tiden 24 april 2020 till den 29 maj 2020. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Naturskydd - Beslut

Naturreservatet Bökenäset

Länsstyrelsen Skånes beslut den 16 april 2020 om utvidgning av naturreservatet Bökenäset med del av fastigheterna Oppmanna 35:2 och Oppmanna 30:2, 18:3, 30:3, 35:4, 5:3 i Kristianstads kommun hålls tillgängligt på hos aktförvararen på medborgarcentrum i Kristianstads kommun under tiden 24 april 2020 till den 15 maj 2020.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 15 maj 2020.

Naturreservatet Bökenäset

Länsstyrelsen Skånes beslut den 16 april 2020 om utvidgning av naturreservatet Bökenäset med del av fastigheterna Oppmanna 35:2 och Oppmanna 30:2, 18:3, 30:3, 35:4, 5:3 i Kristianstads kommun hålls tillgängligt på hos aktförvararen på medborgarcentrum i Kristianstads kommun under tiden 24 april 2020 till den 15 maj 2020.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 15 maj 2020.

Naturreservatet Bökenäset

Länsstyrelsen Skånes beslut den 16 april 2020 om utvidgning av naturreservatet Bökenäset med del av fastigheterna Oppmanna 35:2 och Oppmanna 30:2, 18:3, 30:3, 35:4, 5:3 i Kristianstads kommun hålls tillgängligt på hos aktförvararen på medborgarcentrum i Kristianstads kommun under tiden 24 april 2020 till den 15 maj 2020.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 15 maj 2020.

Kontakt