Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Informations­filmer om Covid‑19 på flera språk

Bild på person som läser upp information och illustration av coronavirus.

Bild från filmen med information om Covid-19 på arabiska.

Länsstyrelsen Skåne och enheten för Samhälls- och hälsokommunikation har fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att bidra till att ta fram aktuell information för nyanlända och utlandsfödda om hur vi tillsammans kan bromsa spridningen av coronaviruset.

Kommunikationsinsatsen kommer att bestå av korta filmklipp där samhälls- och hälsokommunikatörer ger aktuell information från Folkhälsomyndigheten och ansvariga myndigheter på olika språk. Filmklippen kommer att publiceras på webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.. Andra aktörer har möjlighet att sprida materialet i egna kanaler.

För att lösa uppdraget från MSB byggs nu en organisation upp med samhälls- och hälsokommunikatörer från verksamheter runt om i landet, som ingår i det nationella samarbetet kring MILSA utbildningsplattform Länk till annan webbplats.. De första informationsfilmerna publiceras idag onsdag.

I ett första steg är informationen översatt till arabiska, somaliska, tigrinja och persiska. Filmerna kommer successivt att utökas både vad gäller språk och innehåll.

Filmerna kommer att handla om:

  • Grundläggande information om Covid-19 och vad man som individ kan göra för att skydda sig själv och sin omgivning.
  • Aktuell information från ansvariga myndigheter.
  • Fördjupningar av aktuella viktiga skydds- och riskfaktorer

Arbetet har startat upp i samverkan mellan Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Västra Götaland, Ronneby kommun, Region Östergötland och Lapplands lärcentra. Fler organisationer kan komma att tillfrågas om att kunna bistå framöver.

Filmerna kommer att spridas på sociala medier och genom befintliga nätverk av myndigheter, kommuner och civilsamhällesorganisationer. Vi ber er att hjälpa till med spridningen så att vi når ut så brett som möjligt.

Kontakt