Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information om arbetet med coronaviruset /covid-19

bild på coronaviruset

Foto: Hannu Viitanen. Mostphotos

Här hittar Länsstyrelsens nyhetsbrev med veckans lägesbild och information om Länsstyrelsens arbete med anledning av covid-19. Här hittar du också länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och covid-19.

Du ska ta ansvar för att minska smittspridningen

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och
andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra

Se de skärpta allmänna råden hos Folkhälsomyndigheten.länk till annan webbplats

Ytterligare åtgärder för att bromsa smitta på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Information hur du skyddar dig själv och andra från Folkhälsomyndigheten.länk till annan webbplats

Publiktak i Skåne på åtta personer även för sittande deltagare

Länsstyrelsen Skåne har beslutat om ett publiktak på åtta personer för alla typer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Skåne, förutom för begravningar där regeringen beslutat om ett undantag på 20 deltagare.

Mer om beslutet om publiktak på åtta personer.

Länsstyrelsen ska sköta tillsynen av den tillfälliga covid-19 lagen

Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga covid-19 lagen och förordningen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

Läs mer om uppdraget om tillsyn av tillfälliga covid-19 lagen här.

Vi skapar varje vecka ett nyhetsbrev med lägesbild för Skåne. Här kan du läsa nyhetsbrevet med lägesbild.

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som utfärdats för att minska smittspridningen av covid-19 efterlevs. Syftet med uppdraget är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Se uppföljningarna och mer om uppdraget om att följa upp efterlevnaden av rekommendationer här.

Informationsfilmer på flera språk

Länsstyrelsen Skåne även har fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att bidra till att ta fram aktuell information för nyanlända och utlandsfödda om hur vi tillsammans kan bromsa spridningen av coronaviruset.

Se filmerna här

Läs mer om arbetet med informationsfilmer här.

Informationsblad till turister

Informationsblad till turister på engelska, danska och tyska.länk till annan webbplats

Informationsskyltar till butiker och köpcentrum

Informationsskyltar till butiker och köpcentrum med budskapet att hålla avstånd att ladda ner och använda.

Se affischerna och ladda ner dem här.

Kampanjmaterial

Material för kommuner och andra organisationer att ladda ner och använda i sin verksamhet och sina kanaler.

Material till kampanjen "Skydda en mormor" och "Håll ut""

Affisher för sommaren

Informationsmaterial "Håll avståndet i sommar"

Här finns aktuell information från Sveriges ambassad i Köpenhamn länk till annan webbplats

Danska myndigheters information om resor in i Danmarklänk till annan webbplats

Öresunddirekt har sammanställt information från både svenska och danska myndigheter som är av betydelse för gränspendlare och alla andra som vill veta mer om vad som gäller på båda sidor Öresund.

Information med anledning av Coronaviruset på Öresunddirekts webbplats.länk till annan webbplats

För att undvika smittspridning och oro i samband med kontroller har Landsbygdsavdelningen tagit fram rekommendationer för vår kontrollpersonal som är ute hos te x lantbrukare och djurhållare. Generellt innebär de att vi följer vi de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten lämnar men har förtydligat vad de innebär för oss. Rekommendationerna kan komma att ändras om läget förändras.

Kontroller utan möte med lantbrukare/djurhållare

För kontroller där vi inte träffas personligen finns inte några begränsningar. Det gäller exempelvis arealkontroll av EU-stödsansökningar. Det kan även vara andra typer av kontroller som kan genomföras utan att träffas personligen.

Kontroller med möte med lantbrukare/djurhållare

Vid kontroller där det är nödvändigt att träffas personligen ska följande punkter följas.

 • Utför i möjligaste mån föranmälda kontroller
 • Förlägg de moment av kontrollen som går utomhus
 • Genomför eller boka inte in besök hos:
 • personer som är över 70 år
 • personer som ingår i utpekade riskgrupper
 • personer som misstänks ha sjukdom
 • personer som har symptom på sjukdom

Vid kontroller som kräver ett personligt möte kan det fysiska mötet i vissa fall ersättas med samtal över telefon eller om möjligt någon form av bildsamtal (T.ex. FaceTime, Skype eller Messenger).

Vid djurskyddskontroller efter anmälning som bedöms kräva besök kan undantag från ovanstående punkter göras, då djurens lidande väger tyngre. Djurens lidande vägs in i bedömningen av vilken typ av kontroll som kan utföras. Även smittrisken i olika miljöer behöver vägas in i dessa ärenden.

Vid kontroller där det är nödvändigt att träffas personligen ska kontrollanten följa nedanstående punkter.

 • Iaktta social distansering, hålla avstånd, minst 2 m (hälsa inte genom att ta i hand!)
 • Vara noggrann med hygienen, tvätta händerna noggrant med tvål och vatten under minst 20 sekunder både före och efter kontroller. Vid handtvätt efter besök går det bra att ersätta tvål och vatten med handsprit. Har händerna synligt smuts ska händerna dock tvättas med tvål och vatten. Överväg noga vilka utrymmen som används för handhygienen (gå t ex inte in i bostaden om du lyckats göra kontrollen utan att gå in).
 • Undvika att röra sig i ansiktet.
 • Vid behov av att hosta eller nysa - göra det i armvecket, näsduk eller på annat sätt förhindra att droppar sprids.
 • Om man är sjuk ska man inte genomföra någon kontroll
 • Om man känner symptom på sjukdom ska man inte genomföra kontroll

Länsstyrelsen Skåne har som regional krishanteringsmyndighet aktiverat vår stabsfunktion och följer löpande händelseutvecklingen. Vi håller samverkanskonferenser tillsammans med övriga regionala aktörer. Länsstyrelsen tar del av de återkommande nationella samverkanskonferenserna med ansvariga myndigheter.

Länsstyrelsen har också löpande kontakt med ansvariga på Region Skåne. Det är smittskyddsläkaren på Region Skåne som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Nyhetsbrev med lägesbild

Vi skapar varje vecka ett nyhetsbrev med lägesbild för Skåne. Här kan du läsa nyhetsbrevet med lägesbild.

Informationsfilmer på flera språk

Länsstyrelsen Skåne även har fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att bidra till att ta fram aktuell information för nyanlända och utlandsfödda om hur vi tillsammans kan bromsa spridningen av coronaviruset. Läs mer om arbetet med informationsfilmer här.

Ansvariga myndigheters information

Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Krisinformation.se

Krisinformation.selänk till annan webbplats hittar du samlad information från ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndigheten webbplats finns samlad information om sjukdomen, om utbrottet i Sverige och globalt och riskbedömning med mera.

Folkhälsomyndighetens startsidalänk till annan webbplats

Frågor och svar om corona-viruset och covid-19länk till annan webbplats

Råd om hur du kan skydda dig och andra från smittspridninglänk till annan webbplats

Informationsmaterial på flera språk för nedladdninglänk till annan webbplats

Region Skåne

Regionalt är det Region Skåne och Smittskydd Skåne som ansvarar för smittskyddet. På deras webbplats hittar du information om
Hantering och beredskap i Region Skåne.länk till annan webbplats

Samlad information om corona i Skåne län på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Vill du hjälpa till?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utrikesdepartementet

På Utrikesdepartementets webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseavrådan, information UD:s konsulära arbete och om
behöver komma i kontakt med ambassader.
Information om UD:s arbete med anledning av Coronaviruset.länk till annan webbplats

Regeringen

På regeringens webbplats hittar du samlad information om beslut och initiativ som regeringen tarlänk till annan webbplats med anledning av nya coronaviruset

Tillgänglighetsanpassad information hos andra myndigheter och organisationer

1177

Teckenspråkstolkad film - vad du ska tänka på för att minska risken att bli sjuklänk till annan webbplats

Myndigheten för delaktighet

Tillgänglig information om pågående smittspridninglänk till annan webbplats

Sveriges radio PI, Klartext

Nyheter på ett lite lugnare sätt och med enkla ord. Vardagar 18.55-19.00 i P4 + 20.55-21.00 i P1länk till annan webbplats

Riksförbundet DHB

Förening för familjer som har barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning.

Pratkartor länk till annan webbplats

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.