Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information om arbetet med coronaviruset /covid-19

bild på coronaviruset

Foto: Hannu Viitanen. Mostphotos

Här hittar Länsstyrelsens nyhetsbrev med veckans lägesbild och information om Länsstyrelsens arbete med anledning av covid-19. Här hittar du också länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och covid-19.

Du ska ta ansvar för att minska smittspridningen

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och
andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra.

Information hur du skyddar dig själv och andra från Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner på Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen sköter tillsynen av den tillfälliga covid-19 lagen

Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga covid-19 lagen och förordningen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

Läs mer om uppdraget om tillsyn av tillfälliga covid-19 lagen här.

Läs mer om den tillfälliga covid-19-lagen samt aktuella begränsningar här.

Information och stöd att boka covid-19-vaccination

Länsstyrelsen Skånes samhälls- och hälsokommunikatörer erbjuder genom en informationshub personer i skånska städer hjälp att boka covid-19-vaccination. Informationshubben är ambulerande och finns på platser där informationsbehovet bedöms som stort.

Syftet med insatsen är att nå dem det är svårt att nå med information om covid-19-vaccination, exempelvis personer som inte använder 1177.se, socialt utsatta eller personer som talar andra språk. Insatsen görs på uppdrag av Region Skåne. 

Vill du veta mer om hubben eller anmäla intresse att ta emot den i din verksamhet eller kommun mejla skane@lansstyrelsen.se

Länsstyrelserna fick i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som utfärdats för att minska smittspridningen av covid-19 efterlevs. Uppdraget är sedan den 15 september 2021 avslutat.

Se de tidigare uppföljningarna av rekommendationer här.

Vi skapar varje vecka ett nyhetsbrev med lägesbild för Skåne. Här kan du läsa nyhetsbrevet med lägesbild.

Informationsfilmer på flera språk

Länsstyrelsen Skåne även har fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att bidra till att ta fram aktuell information för nyanlända och utlandsfödda om hur vi tillsammans kan bromsa spridningen av coronaviruset.

Se filmerna här

Läs mer om arbetet med informationsfilmer här.

Informationsskyltar till butiker och köpcentrum

Informationsskyltar till butiker och köpcentrum med budskapet att hålla avstånd att ladda ner och använda.

Se affischerna och ladda ner dem här.

Här finns aktuell information från Sveriges ambassad i Köpenhamn Länk till annan webbplats.

Öresunddirekt har sammanställt information från både svenska och danska myndigheter som är av betydelse för gränspendlare och alla andra som vill veta mer om vad som gäller på båda sidor Öresund.

Information med anledning av Coronaviruset på Öresunddirekts webbplats. Länk till annan webbplats.

För att undvika smittspridning och oro i samband med kontroller har Landsbygdsavdelningen tagit fram rekommendationer för vår kontrollpersonal som är ute hos te x lantbrukare och djurhållare. Generellt innebär de att vi följer vi de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten lämnar men har förtydligat vad de innebär för oss. Rekommendationerna kan komma att ändras om läget förändras.

Kontroller utan möte med lantbrukare/djurhållare

För kontroller där vi inte träffas personligen finns inte några begränsningar. Det gäller exempelvis arealkontroll av EU-stödsansökningar. Det kan även vara andra typer av kontroller som kan genomföras utan att träffas personligen.

Kontroller med möte med lantbrukare/djurhållare

Vid kontroller där det är nödvändigt att träffas personligen ska följande punkter följas.

 • Utför i möjligaste mån föranmälda kontroller
 • Förlägg de moment av kontrollen som går utomhus
 • Genomför eller boka inte in besök hos:
 • personer som är över 70 år
 • personer som ingår i utpekade riskgrupper
 • personer som misstänks ha sjukdom
 • personer som har symptom på sjukdom

Vid kontroller som kräver ett personligt möte kan det fysiska mötet i vissa fall ersättas med samtal över telefon eller om möjligt någon form av bildsamtal (T.ex. FaceTime, Skype eller Messenger).

Vid djurskyddskontroller efter anmälning som bedöms kräva besök kan undantag från ovanstående punkter göras, då djurens lidande väger tyngre. Djurens lidande vägs in i bedömningen av vilken typ av kontroll som kan utföras. Även smittrisken i olika miljöer behöver vägas in i dessa ärenden.

Vid kontroller där det är nödvändigt att träffas personligen ska kontrollanten följa nedanstående punkter.

 • Iaktta social distansering, hålla avstånd, minst 2 m (hälsa inte genom att ta i hand!)
 • Vara noggrann med hygienen, tvätta händerna noggrant med tvål och vatten under minst 20 sekunder både före och efter kontroller. Vid handtvätt efter besök går det bra att ersätta tvål och vatten med handsprit. Har händerna synligt smuts ska händerna dock tvättas med tvål och vatten. Överväg noga vilka utrymmen som används för handhygienen (gå t ex inte in i bostaden om du lyckats göra kontrollen utan att gå in).
 • Undvika att röra sig i ansiktet.
 • Vid behov av att hosta eller nysa - göra det i armvecket, näsduk eller på annat sätt förhindra att droppar sprids.
 • Om man är sjuk ska man inte genomföra någon kontroll
 • Om man känner symptom på sjukdom ska man inte genomföra kontroll

Länsstyrelsen Skåne har förändrat sin organisation från den 1 juni. Det som tidigare har varit en krisledningsorganisation blir nu en tillfällig enhet. Vi håller fortsatt samverkanskonferenser tillsammans med övriga regionala aktörer och Länsstyrelsen tar kontinuerligt del av de återkommande nationella samverkanskonferenserna med ansvariga myndigheter.

Länsstyrelsen har också löpande kontakt med ansvariga på Region Skåne. Det är smittskyddsläkaren på Region Skåne som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Nyhetsbrev med lägesbild

Vi skapar varje vecka ett nyhetsbrev med lägesbild för Skåne. Här kan du läsa nyhetsbrevet med lägesbild.

Informationsfilmer på flera språk

Länsstyrelsen Skåne även har fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att bidra till att ta fram aktuell information för nyanlända och utlandsfödda om hur vi tillsammans kan bromsa spridningen av coronaviruset. Läs mer om arbetet med informationsfilmer här.

Ansvariga myndigheters information

Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Krisinformation.se

Krisinformation.se Länk till annan webbplats. hittar du samlad information från ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndigheten webbplats finns samlad information om sjukdomen, om utbrottet i Sverige och globalt och riskbedömning med mera.

Folkhälsomyndighetens startsida Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om corona-viruset och covid-19 Länk till annan webbplats.

Råd om hur du kan skydda dig och andra från smittspridning Länk till annan webbplats.

Informationsmaterial på flera språk för nedladdning Länk till annan webbplats.

Region Skåne

Regionalt är det Region Skåne och Smittskydd Skåne som ansvarar för smittskyddet. På deras webbplats hittar du information om:

Hantering och beredskap i Region Skåne. Länk till annan webbplats.

Samlad information om corona i Skåne län på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Utrikesdepartementet

På Utrikesdepartementets webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseavrådan, information UD:s konsulära arbete och om
behöver komma i kontakt med ambassader.
Information om UD:s arbete med anledning av Coronaviruset. Länk till annan webbplats.

Regeringen

På regeringens webbplats hittar du samlad information om beslut och initiativ som regeringen tar Länk till annan webbplats. med anledning av nya coronaviruset

E-Hälsomyndigheten

På e-hälsomyndighetens hemsida kan du beställa EU:s digitala covidbevis är ett dokument – digitalt eller på papper – som visar att du har fått vaccin mot covid-19, att du har testat negativt eller har tillfrisknat från covid-19. I e-tjänsten Covidbevis.se kan du från 1 juli få ett bevis på vaccination.

Beställ Covidbevis Länk till annan webbplats.

Tillgänglighetsanpassad information hos andra myndigheter och organisationer

1177

Teckenspråkstolkad film - vad du ska tänka på för att minska risken att bli sjuk Länk till annan webbplats.

Myndigheten för delaktighet

Tillgänglig information om pågående smittspridning Länk till annan webbplats.

Sveriges radio PI, Klartext

Nyheter på ett lite lugnare sätt och med enkla ord. Vardagar 18.55-19.00 i P4 + 20.55-21.00 i P1 Länk till annan webbplats.

Riksförbundet DHB

Förening för familjer som har barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning.

Pratkartor  Länk till annan webbplats.

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.