Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skåne övar TFÖ 2020

TFÖ 2020 övning

Södra Militärregionens chef Jan Pålsson och Skånes landshövding Anneli Hulthén deltog i Totalförsvarsövning 2020.

I början av februari deltog Länsstyrelsen Skåne i den regionala delen av Totalförsvarsövning 2020, TFÖ 2020.

- Vi övar för att klargöra roller, ansvar, tillämpning av regelverk och arbetsformer för samverkan under höjd beredskap och krig, säger Anneli Hulthén.

TFÖ 2020, är ett viktigt steg i det gemensamma långsiktiga arbetet för att utveckla totalförsvaret och stärka Sveriges motståndskraft.

Över 400 aktörer som till exempel länsstyrelser, kommuner, regioner samt myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer, Svenska kyrkan, Sveriges Radio deltar i TFÖ 2020.

Skånsk övningsplats

Den regionala delen är uppdelad på fyra områden i landet. I Södra militärregionens samarbetsområde ingår Länsstyrelserna Skåne, Jönköping, Östergötland, Kalmar, Kronoberg och Blekinge.

- Att övningen varit i Skåne är extra roligt. Bra samverkan mellan det civila och det militära försvaret är en förutsättning för att vi ska stå emot olika sorters störningar på samhället vid höjd beredskap.

Övningen var hemlig och alla deltagare fick lämna ifrån sig sändande elektronik, typ smarta klockor, telefoner och datorer.

Bygger tillsammans

- Under TFÖ 2020 testar vi vår förmåga att prioritera resurser och fördela förnödenheter under krigsfara och krig. Totalförsvar Skåne bygger vi tillsammans, säger landshövding Anneli Hulthén.

TFÖ 2020 leds och samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten.

Kontakt