Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

6,4 miljoner för att trygga tillgången till dricksvatten i Skåne

Vattendroppe i kran. Foto: Mostphotos

Skåne får mest pengar av alla län när Havs- och vattenmyndigheten fördelar pengar för att förbättra vattenhushållningen och ger bättre tillgång till dricksvatten. 6,4 miljoner kronor ska nu användas till projekt i de skånska kommunerna.

– Det är glädjande att Skåne får de här pengarna. Det ger bättre möjligheter för kommunerna och de kommunala VA-företagen att jobba förebyggande för att säkra vattenförsörjningen, säger Verena Danielsson, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

58 miljoner kronor

Det är andra året som Havs- och vattenmyndigheten delar ut stöd för att trygga tillgången till dricksvatten, detta som en följd av problemen som torka och vattenbrist har ställt till med på senare år. I år delar Havs- och vattenmyndigheten ut 58 miljoner kronor till länsstyrelserna.

Kommuner och kommunala bolag, men även företag, kan söka stöd hos Länsstyrelsen för investeringar i ny teknik och för medfinansiering av åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten. Samarbete över större geografiska områden uppmuntras.

Exempel på åtgärder

Bidrag kan ges till åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten inom till exempel:

· Vattenskyddsområden

· vattenbesparande åtgärder

· framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag

· investering i ny teknik

Ansökningstiden i Skåne är öppen till 16 mars.
Här kan du läsa mer om hur du ansöker

Kontakt