Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nationella Totalförsvarsdagen flyttas fram

Totalförsvarsdagen med glada människor och pansarvagn

Tillsammans bygger vi totalförsvaret. Du kan träffa både Länsstyrelsen Skåne och Försvarsmakten på Regementets dag i Revingehed och på Nationella Totalförsvarsdagen i Malmö.

Med anledning av pågående coronapandemi genomförs alternativ planering där den Nationella Totalförsvarsdagen sannolikt flyttas fram till ett tillfälle efter sommaren.

Avsikten är att kunna presentera ett nytt datum för genomförande den 24 mars.

I dagsläget krävs att samhällets aktörer fokuserar på att tillsammans och på bästa sätt vidta åtgärder för att skydda befolkningen och säkerställa samhällsviktig verksamhet.

Tidigare information om totalförsvarsdagen:

Under totalfösvarsdagen kan du lära dig mer om det svenska totalförsvaret, få information om krisberedskap, träffa myndigheter och frivilligorganisationer och mycket mer.

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har regeringens uppdrag att ansvara för en sammanhängande planering för totalförsvaret. För att bygga ett mer motståndskraftigt Sverige är övningar och gemensamma aktiviteter en viktig del. I år genomförs den största totalförsvarsövningen på mer än 30 år, TFÖ 2020, och flera totalförsvarsdagar arrangeras på olika platser i Sverige.

Försvarsmakten och MSB arrangerar – tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad – en stor nationell totalförsvarsdag i Malmö för allmänheten den 16 maj. Under dagen kommer flera aktörer, exempelvis civila och militära myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer och företag att delta. Syftet är att visa hur vi tillsammans bygger ökad förmåga och att alla i Sverige har en viktig roll att bidra. Dagen tydliggör också Sveriges strategiska läge i Östersjöregionen.

Försvarsupplysning och prova-på aktiviteter

Nationella totalförsvarsdagen är en unik möjlighet för alla medverkande aktörer, myndigheter och organisationer att visa upp sin verksamhet och vad vi gör tillsammans för att öka Sveriges beredskap. Det här är bara början av ett långsiktigt gemensamt arbete för ett tryggare Sverige.

Aktiviteterna genomförs i Malmö centrum längs Södergatan/gågatan från Gustav Adolfs torg, via Stortorget, Posthusplatsen och vidare till hamnområdet. Dagen kommer att visa vad många av samhällets aktörer gör, enskilt eller tillsammans med andra, för att stärka sin beredskap. Besökare kommer att kunna ta del av förevisningar och prova-på aktiviteter samt få information om totalförsvaret och hur man kan engagera sig.

Vill du delta som medverkande?

Är din organisation intresserad av att medverka i arrangemanget? Anmäl dig som medverkande till hkv-tfdag@mil.se senast 6 mars.

Kontakt