Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 6

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 30 januari 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Svevia AB tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av kemiska produkter på fastigheten Röinge 42:1 i Hässleholms kommun. Tillståndet omfattar tillverkning av högst 30 000 ton bitumenprodukter, bindemedelsemulsioner och bindemedelsblandningar per år genom enbart fysikaliska processer samt förbrukning av högst 450 ton organiska lösningsmedel per år.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 5 mars 2020. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 20 februari 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt