Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Brister i funktionshinderråden i de skånska kommunerna

Personer i stadsmiljö

En ny rapport från Funka, som genomförts på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne, visar att det finns funktionshinderråd i de flesta skånska kommuner men att kommunerna ofta brister i att involvera personer med funktionsnedsättning.

Kartläggningen, som har haft ett särskilt fokus på de kommunala funktionshinderråden, visar att det finns funktionshinderråd i de flesta skånska kommuner och i Region Skåne men att kommunerna ändå brister i att involvera personer med funktionsnedsättning. Många upplever att de i praktiken ofta upplevs som rena informationskanaler. Det framkommer också att medelåldern i funktionshinderråden är hög och att det är svårt att få in barns och ungdomars perspektiv. Vidare är det också problem med jämställdhetsperspektivet.

- Personer med funktionsnedsättning är generellt en grupp som står utanför samhället på flera olika sätt, därför är funktionshindersråden en väldigt viktig instans för att föra fram deras intressen. Det är också en skyldighet för kommunerna att skapa fungerande former för inflytande, därför är det både allvarligt och tråkigt att råden inte fungerar bättre, säger Emma Melander Borg, utvecklingsstrateg på Länsstyrelsen Skåne med ansvar för funktionshindersuppdraget.

I rapporten föreslår man en rad olika förbättringsområden som de skånska kommunerna bör arbeta med för att bli bättre på att involvera målgruppen. Bland annat rör det sig om att man måste bli bättre på att ta tillvara fler perspektiv, skapa tydliga rutiner för när och hur personer med funktionsnedsättning ska involveras och att man måste börja arbeta aktivt med att involvera personer med olika sorters funktionsnedsättningar och även nå barn och unga.

- Om man inte etablerar fungerande kanaler för personer med funktionsnedsättning så får man ju inte heller någon kunskap om eventuella hinder och problem. Och det finns ju många vinster, både ekonomiska och humana, med att göra rätt från början. Därför hoppas jag verkligen att kommunerna tar till sig och börjar arbeta med de här rekommendationerna, säger Emma Melander Borg.

Läs hela rapporten här Pdf, 646.3 kB.

Kontakt