Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 4

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Blekinge Delikatesser AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror på fastigheten Strömma 1:7 i Karlshamns kommun. Ansökan gäller en produktion om 10 000 ton per år.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 28 februari 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Simrishamns kommun har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om att slutliga villkor ska fastställas avseende föroreningshalt i dagvatten för verksamheten som bedrivs på fastigheterna Simrishamn 2:41 m.fl. i Simrishamns kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 28 februari 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Beslut

Länsstyrelsen Skånes beslut den 15 januari 2020 om bildande av naturreservatet Lyngsjö i Kristianstad kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på Medborgarcentrum i Kristianstad kommun under tiden 24 januari 2020 till 14 februari 2020.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 14 februari 2020.

Kontakt