Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Djurskyddsprojekt för att underlätta för lantbruksföretag att göra rätt

Illustration av en ko, hund, katt, häst och gris.

Under tre veckor deltar djurskyddsinspektörer på Länsstyrelsen Skåne i ett nationellt projekt för att underlätta för landsbygdsföretag att göra rätt. Projektet inriktar sig på nötkreatur och den vanligaste bristen, att djuren är smutsiga. Under projekttiden kommer dessa kontroller att ta lite längre tid.

– Det som tillkommer under kontrollerna är att vi ställer en rad frågor för att försöka ta reda på varför djuren inte hålls tillfredsställande rena, säger Henriette Bonde Nordström, chef på djurskyddsenheten på Länsstyrelsen Skåne.

Underlätta för företagarna

I Livsmedelsstrategin 2030 står att myndigheterna ska vidta åtgärder för att underlätta för företagarna att göra rätt. För att nå detta mål inom djurskydd har länsstyrelserna diskuterat sig samman i ett nationellt nätverk.

– Vi kan inte påverka själva reglerna, vi måste följa djurskyddslagen. Men vi vill gärna hitta sätt som gör det enklare för lantbruksföretag att följa regelverket. För att komma dithän behöver vi först ta reda på de bakomliggande orsakerna till att regelverket inte uppfylls. Först när vi vet det är det möjligt att utforma stödjande åtgärder som ska förenkla för företagaren, säger Henriette Bonde Nordström.

Nötkreatur i fokus

Som ett första nationellt projekt valdes nötkreatur ut, det lantbruksdjur som länsstyrelserna utför flest kontroller av och som dessutom finns i alla län. Under januari-februari genomför varje län en undersökning under tre veckor. Checklistans punkt ”Nötkreatur hålls tillfredsställande rena” har valts ut, eftersom det är den vanligast förekommande bristen.

Syftet med det nationella kontrollprojekt är:

  • att ta reda på orsak till att en djurhållare har tillfredsställande rena djur eller inte, för att i framtiden kunna veta vilka stödjande åtgärder som behövs för att underlätta för djurhållare att hålla tillfredsställande rena djur.
  • att granska hur djurskyddshandläggaren bedömer och kryssar i checklistans punkt ”Nötkreatur hålls tillfredsställande rena” i förhållande till att det finns djur som inte är tillfredsställande rena vid kontrolltillfället.
  • att kartlägga antal och andel nötkreatur som inte bedöms som tillfredsställande rena.

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.