Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi höjer till 2 miljoner kronor - för ansökningar 2020

Skånsk landsbygdsvy

Investeringar som tydligt stärker konkurrenskraften i skånska jordbruks- och trädgårdsföretags kan vara berättigade till 40 procent i investeringsstöd, upp till 2 miljoner kronor.

I nuläget bedömer Länsstyrelsen Skåne att det finns medel kvar till ansökningar som kommer in under 2020. Torkan 2018 har gjort att investeringstakten minskat samtidigt som bankernas krav på investeringar i jordbruks- och trädgårdsföretag är höga.
Länsstyrelsen höjer därför det maximala stödbeloppet till 2 miljoner kronor för de investeringar som ger tydligt ökad konkurrenskraft.
Förändringen gäller ansökningar som lämnas in fr.o.m. 15 januari 2020. Investeringen får inte vara påbörjad vid ansökan men beviljade ansökningar kan genomföra sina investeringar under 2021 och 2022.

Sök stöd nu – och bifoga alla underlag direkt vid ansökan

Skicka in en komplett ansökan. Vi kommer endast att handlägga ansökningar som bifogat adekvata och obligatoriska underlag, och så långt budgeten räcker. Ansökningar som kommer in under hösten 2020 handläggs i mån av tid och budget. Efter den 31/12 2020 stängs landsbygdsprogrammet för nya beslut om stöd, enligt nuvarande regelverk.

Nytt 2020 - Halvtidsföretag kan numera också söka startstöd

Från och med den 15 januari görs ändringar så att även deltidslantbrukare kan söka startstöd. Ändringarna innebär att minsta antal timmar som den som söker stöd behöver ha i sitt jordbruksföretag minskar och möjligheten att arbeta utanför sitt jordbruksföretag ökar. Även två mindre ändringar görs som påverkar hur vi hanterar de regionala prioriteringar.
Läs mer om ändringarn och vad som gäller för startstöd för unga lantbrukare.

Du som redan har lämnat in en ansökan:

Har du redan påbörjat investeringen? Då kan du tyvärr inte söka på nytt.
Men har du inte påbörjat investeringen – ring eller e-posta till oss om vilka möjligheter som finns.

Ring till oss via 010-224 10 00
Be att få prata med företagsstödshandläggare på enheten Landsbygd samverkan, eller skriv till oss på foretagsstod.skane@lansstyrelsen.se

Bakgrund

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 går in i sin sista fas. Vi har detta året på oss att besluta upp de medel som tilldelats oss i Skåne. Varje år gör vi en översyn på vår handlingsplan och uppdaterar den efter rådande situation vad gäller medelstillgång och söktryck.

Kontakt