Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

​Åtta miljoner till skånska klimatåtgärder

Klimatklivet

I den första omgången av stöd från Klimatklivet 2019 går drygt åtta miljoner till skånska klimatåtgärder. Några exempel är konvertering av oljepannor inom lantbruket, utbyggnad av laddstationer för elbilar och byte från tunga dieselfordon till gasfordon.

–Vi har märkt ett ökat intresse för flytande biogas bland åkerier som kör tunga lastbilar. Detta passar bra eftersom tankstationerna för flytande biogas just nu byggs ut runt om i landet., säger Erik Johansson, Klimatklivethandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Den geografiska spridningen bland de sökande runt om i Skåne – från Örkelljunga till Tomelilla – har breddats, troligen för att fler upptäckt möjligheterna med stödet. Det högsta beviljade stödet Skåne i den här omgången är 2,7 miljoner kronor till Lyckeby Starch, för konvertering från gasol till bioolja, och det minsta på 55 000 kronor för en laddstation vid en livsmedelsaffär i Grevie i nordvästra Skåne.

–Vi är glada över det fortsatta intresset att bygga ut laddinfrastrukturen runt om i Skåne, både på landsbygden och inne i städerna. Det har nu också blivit betydligt enklare för den som vill söka för att installera en icke-publik laddstation, till exempel i bostadsföreningens garage eller vid arbetsplatsen. Dessa ansökningar har nu fått en ny ”snabbfil” med enklare handläggning, säger Erik Johansson.

I Skåne minskar beviljade Klimatklivet-åtgärder utsläppen med cirka 170 000 ton årligen, enligt Naturvårdsverkets beräkningar. Detta motsvarar cirka 230 000 Thailandsresor med flyg för en person. Klimatklivet är alltså en av flera viktiga komponenter som måste till för att nå klimatmålen på regional och nationell nivå.

Beviljade stöd från Klimatklivet från första ansökningen 2019

Sökande organisation

Rubrik

Kommun

Beviljad summa

OK-Q8 AB

Publik Laddstationer Hyrbilar Bensinstationer OKQ8

Malmö

220 000 kr

Heja Transport AB

Pannbyte

Åstorp

270 000 kr

Raalc Förvaltning AB

Fyra ladduttag vid ICA Nära Grevies parkering

Båstad

55 000 kr

Öresundskraft AB

Publik normalladdning

Helsingborg

105 500 kr

Wressmarks Jordbruks AB

Konvertering uppvärmning

Eslöv

2 150 000 kr

Dag Hermansson

Flispanna för att ersätta eldningsolja

Helsingborg

845 000 kr

MIWAB Frakt och Entreprenad AB

Inköp av biogaslastbilar

Ängelholm

300 000 kr

Lyckeby Starch AB

Konvertering gasol till bioolja

Kristianstad

2 700 000 kr

Vallentin Persson

Energikonvertering Gårdsvärme

Ängelholm

1 764 649 kr

Kontakt