Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

​8,8 miljoner till lokal naturvård

Gul skunkkalla

Flera projekt arbetar med invasiva främmande arter. På bilden den invasiva arten gul skunkkalla. Foto: Nils Carlsson

I Helsingborg ska man anpassa militärbunkrar till att bli bostäder för fladdermöss. Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla gör en gemensam kraftsamling i arbetet med invasiva främmande arter. Och Skåne blir fem kommunala naturreservat rikare de närmaste åren. Detta är några av de 20 projekt som fått bidrag från den statliga Lokala Naturvårdssatsningen (LONA).

LONA har varit ett framgångsrikt koncept sen 2004 som alla Skånes kommuner har dragit nytta av och många kommuner har idag flera rullande projekt. Bidrag delas årligen ut till kommuner och föreningar inom den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Målet är att stimulera till ökat lokalt engagemang för naturvårdsfrågor, göra tätortsnära natur mer tillgänglig och att fler kommuner ska arbeta med naturvård. Årets pott blev tyvärr både försenad och decimerad på grund av det oklara budgetläget på nationell nivå i början av året. Men nu har Länsstyrelsen kunnat besluta om totalt 8,8 miljoner kronor till 20 nya projekt (fyra av dem inom den så kallade våtmarkssatsningen).

Kontaktperson: Mer information om lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan fås av Johanna Ragnarsson, tel. 010-2241597, Anna Walient, tel 010-224 12 98 eller på:

Lista på projekt som fått LONA-bidrag 2019 (projekten pågår upp till 4 år framåt):

Projektnamn

Kommun

Beviljat bidrag

Kunskapsuppbyggnad ang indikatorarter i Ivösjön

Bromölla

100 000

Humlesuga, kärrnäva och Ängsskära – ansvarsarter i Eslöv

Eslöv

134 000

Bunkrar som bostäder för fladdermöss

Helsingborg

95 000

Framtagning av underlag för reservatsbildning Södra Äspet och Ekenabben

Kristianstad

340000

Saxtorpsskogen som kommunalt naturreservat

Landskrona

100 000

Bekämpning av invasiva arter längs stränder

Lomma

225 000

Ybbarpssjön

Perstorp

300 000

Bekämpning av invasiva främmande arter

Simrishamn

56 700

Skötselprogram för grön/blå infrastruktur

Simrishamn

300 000

Informationsskyltar: Segestråket och Malmö-Burlöv golfklubb

Svedala

70000

Dalköpinge naturreservat

Trelleborg

260 000

Huggormar i Smygehuk

Trelleborg

50 000

Inventering av jätteloka vid fyra vattendrag i sydöstra

Ystad

94 000

Jordbruksfåglar i Örkelljunga – Tofsvipans återkomst -Etapp 1

Örkelljunga

85 750

Naturreservat Björka fälad

Helsingborg

385000

Björka skog naturreservat

Helsingborg

150 000

Flödesreglering i befintliga dammar inom Höje å avrinningsområde

Lund

815 850

Genomförande av våtmarker och vattendragsåtgärder i Helsingborgs kommun

Helsingborg

3 243 149

Fosfordammar

Svedala

663 000

Restaurering av äldre våtmarker

Svedala

1 350 000

Kontakt