Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regionala överenskommelsen om mottagande och etablering (RÖK) 2016–2019 avslutas

Den strategiska samverkan inom den Regionala överenskommelsen om mottagande och etablering (RÖK) kommer inte att förlängas i sin nuvarande form. Det beslutades på ett gruppmöte den 11 december 2019.

Syftet med mötet var att hitta strategiska prioriteringar som är viktiga för aktörerna i den Regionala överenskommelsen om mottagande och etablering. Bakgrunden var en översyn av den strategiska samverkan inom RÖK. Översynen var baserad på intervjuer med representanter i den strategiska gruppen.

Kommunrepresentanterna framförde att de inte längre ser RÖK som ett effektivt forum för deras behov och väljer därför inte att fortsätta sin medverkan i RÖK.

Aktörerna är eniga om att utan kommunmedverkan faller syftet med samverkan i nuvarande form i RÖK. Därför beslutades det att inte förlänga samverkansöverenskommelsen RÖK.

Alla aktörer ser fortfarande samverkansbehov inom flera områden för målgruppen asylsökande och nyanlända. Nya former för samverkan behöver utvecklas antingen inom befintliga plattformar och nätverk eller i nya.

Se fullständigt protokoll från mötet med Strategisk samverkansgrupp RÖK, 2019-12-11 Pdf, 135 kB.

Kontakt