Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Kungörelser vecka 50

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Atria Sverige AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för djurhållande verksamhet på fastigheterna Norje 17:18 och Norje 16:22 i Sölvesborgs kommun. Ansökan avser ändring av befintligt tillstånd till att omfatta en maximal årlig produktion av 4 641 000 slaktkycklingar fördelat på högst 9 omgångar per år som medeltal över alla verksamma stallar.
En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 januari 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Lyckeby Culinar AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av högst 25 000 ton livsmedelsprodukter per år med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror på fastigheten Fjälkinge 3:32 i Kristianstads kommun.
Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 januari 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt