Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

75 procent av insatserna för att nå miljömål genomförda eller påbörjade

Diagram för genomförda åtgärder gällande de skånska miljömålen.

Totalt genomförande av de skånska kommunernas åtgärder i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen. Mer än 75 procent av åtgärderna för att nå de skånska miljömålen är genomförda eller påbörjade.

Länsstyrelsen har tagit fram en ny kommunrankning över hur många åtgärder för miljömålen de skånska kommunerna har genomfört. Tillsammans har länets kommuner genomfört 75 procent av åtgärderna, helt eller delvis.

– Länets kommuner har realiserat och påbörjat många åtgärder, som alla är viktiga för att Skåne ska nå miljömålen. De skånska miljömålen är högt satta och svåra att nå. Men tittar vi på åtgärderna som tar oss mot målen är Skåne är faktiskt på god väg att klara programmet Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020, berättar Tommy Persson, miljöstrateg på Länsstyrelsen Skåne som ansvarar för uppföljningen av miljömålen.

Kommunerna har gjort en självskattning över i vilken omfattning de har genomfört sammanlagt 56 åtgärder där de är utpekade som huvudaktör. Denna ligger till grund för rankingen som toppas av Lomma kommun. Lomma har genomfört 39 av de åtgärder som bedömdes som relevanta för kommunen.

Här kan du ta del av hela kommunrankningen Pdf, 231 kB, öppnas i nytt fönster..

Uppföljningen av kommunernas miljöarbete är ett viktigt underlag för Länsstyrelsen Skånes årliga bedömning av miljömålen i Skåne. Den slutliga uppföljningen publiceras i början av nästa år.

Kontakt