Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Digitala betaltjänster skapar utanförskap hos utsatta målgrupper

en persons händer vid en portabel dator

Foto: Mostphotos

I dag presenterar länsstyrelserna rapporten Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019. Här konstateras att tillgången till kontanttjänster i Skåne fortsätter att minska. De senaste fem åren har till exempel antalet ställen att betala räkningar kontant över disk minskat med 73 procent.

Upplevelse av diskriminering

– De som vill använda kontanter eller har ett digitalt utanförskap upplever sig alltmer diskriminerade. Många mindre företag och föreningar i landsbygdsområden tar fortfarande emot kontanter men behöver även erbjuda andra betaltjänster vilket sammantaget blir ökade kostnader, säger Catharina Hellström Engström, processledare för bevakning av grundläggande betaltjänster.

Mindre säkra lösningar

I Skånes rapportering lyfts även att detta tvingar fram mindre säkra lösningar lokalt för just kontanthantering. I den äldre målgruppen och hos vissa personer med funktionsvariation är det ett växande problem att klara av betalningar om en inte har tillgång till smarttelefon eller BankID. Vidare diskuteras i rapporten att digitaliseringen kräver snabb uppkoppling i både fast och mobilt nät och att inte hela Skåne har den tillgängligheten.

Dialog och samverkan med utsatta målgrupper, betaltjänstaktörer, utbildare och offentliga aktörer som biblioteken har Länsstyrelsen Skåne kontinuerligt arbetat med under året för att få en bild av vilka utmaningarna och behoven är.

Halvering av dagskassehantering

Årets nationella bevakningsrapport lyfter fram dagskassehantering som en stor utmaning där det brister i tillgång, både för företag och föreningar inom glest befolkade områden. Statistiken visar att det i dagsläget finns drygt 1 000 platser som erbjuder dagskassehantering i landet. Det är nästan en halvering av antal platser sedan 2016.

− Minskningen har varit påtaglig under året. Flera länsstyrelser lyfter problematiken med att allt fler serviceboxar tas bort och inte ersätts med någon annan lösning. Längre avstånd till dagskassehantering leder till ökade kostnader, en högre arbetsbelastning och kan även innebära ökade säkerhetsrisker säger Johanna Jansson och Sara Ehrenberg, nationella samordnare för grundläggande betaltjänster.

Länsstyrelserna bedömer att det är viktigt att öka den digitala delaktigheten för att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster. Det krävs både fler utbildningsinsatser och ökad möjlighet till personlig service.

Här kan du ta del av rapporten Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019 Länk till annan webbplats.

Kontakt