Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 47

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - offentligt sammanträde och besiktning och Naturskydd - Beslut.

Miljöskydd - offentligt sammanträde och besiktning

AB Motorbanan Ring Knutstorp har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad miljöfarlig verksamhet i form av tävlings-, tränings- och testbana för motorfordon på del av fastigheten Knutstorp 10:6, Svalövs kommun.

Miljöprövnings­delegationen håller offentligt sammanträde i ärendet onsdagen den 4 december 2019 kl. 9.00 på Motorbanan Ring Knutstorp. I anslutning till sammanträdet kommer besiktning att genomföras på platsen för den tilltänkta verksamheten.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Beslut

Naturreservatet Kjugekull

Länsstyrelsen Skånes beslut den 15 november 2019 om bildande av naturreservatet Kjugekull i Kristianstads kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på medborgarhuset i Kristianstad under tiden 22 november 2019 till 16 december 2019.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 13 december 2019

Kontakt