Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt stöd till kommuner i arbete med avhoppare

Avhoppare

Nu finns en webbplats där kommuner kan få stöd och kunskap i avhopparärenden. Avhoppare.se har tagits fram av Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Polisen Region Syd.

Detta för att möta den höga efterfrågan på kunskap om hur man arbetar med hotade personer som vill hoppa av en kriminell organisation eller våldsbejakande nätverk.

- Avhopparen kommer ofta i kontakt med myndigheter under dramatiska förhållanden, inte sällan under hot. Då gäller det att agera snabbt för att lyckas förmå individen lämna en kriminell livsstil, säger Susanne Gosenius, samordnare för brottsoffer- och personsäkerhetssektionen, Polisen Region Syd.

En webbplats som samlar aktuell information om hur och vad man ska göra i avhopparärenden uppfattas som ett bra och användbart verktyg av både polisen och andra aktörer.

- ­Det här är en fråga som är ny och svår för många kommuner. I dag har vi en situation med extremt våld på flera platser i Skåne. Och vi vet att det finns personer som vill ta sig ut ur dessa miljöer. Men för att det ska lyckas måste kommuner veta hur de ska arbeta med avhoppare. Webbplatsen har redan börjat användas och jag får bara positiv feedback om innehållet, säger Susanne Gosenius.

Webbplatsen avhoppare.se Länk till annan webbplats. innehåller information om vad en kommun eller annan offentlig aktör behöver tänka på i arbetet med avhoppare och vart man kan vända sig för att få mer hjälp och stöd. Här finns också information om hur kommunala aktörer kan söka pengar för att arbeta med avhoppare.

- Kommunerna har efterfrågat mer kunskap om hur de kan bli bättre på att arbeta med avhoppare. Därför känns det väldigt bra att vi nu kan lansera den här webbplatsen, säger Ola Melin, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Samhälleliga vinster

En studie från Fryshuset visar att en gängkriminell person som lever i gängmiljö under 15 år skapar samhällskostnader på omkring 23 miljoner kronor.

- Att arbeta med avhopparverksamhet är en viktig del av arbetet med att förebygga den grova kriminaliteten. Förutom mänskliga vinster finns det flera socioekonomiska vinster att göra genom att arbeta med avhopparverksamhet. Men att lämna den kriminella miljön ställer höga krav på individen, det är inte alla som klarar av att leva upp till de kraven. Samtidigt ser vi flera exempel där individen har lyckats och en stor del i framgången har varit att arbeta systematiskt med den metod och de verktyg som finns i avhopparverksamheten, säger Carina Persson, regionpolischef, Polisregion Syd.

Skåne tillsammans mot brott

Webbplatsen drivs av Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Polisen Region Syd och har tagits fram inom ramen för Skåne tillsammans mot brott. Skåne tillsammans mot brott är en gemensam programförklaring och är ett led i utvecklingen av ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete på regional nivå. De aktörer som har undertecknat programförklaringen är Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Tullverket, Kriminalvården, Region Skåne, Sydsvenska Industri- och handelskammaren och Kommunförbundet Skåne.

Kontakt