Publiceringsdatum: 4 november 2019

Senast uppdaterad: fredag 6 december, 10.54

Nu startar Totalförsvarsövning 2020

TFÖ 2020 4 november

Nu är inledningsfasen igång för den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret.

‑ Jag ser fram emot att få starta Totalförsvarsövningen 2020 i Skåne, säger landshövding Anneli Hulthén.

Pågår under hela 2020

I övningen deltar bland annat länsstyrelser, kommuner, myndigheter, landsting, militärregioner, frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet.
I inledningsfasen av Totalförsvarsövning 2020 har kommunerna möjlighet till förövningar. Övningen pågår sedan under hela 2020, där den mest intensiva fasen sker under försommaren.

- Varje aktör har eget ansvar att planera och utveckla sin förmåga till civilt eller militärt försvar. Övningen ger oss möjlighet att utveckla samarbetet som krävs, mellan civila krafter och det militära försvaret, för att vi ska stå emot olika sorters angrepp. Totalförsvar Skåne bygger vi tillsammans.

Planering för TFÖ 2020

TFÖ 2020 utgår från ett scenario med ett militärt angrepp mot Sverige där vi ska skydda civilbefolkningen och upprätthålla samhällsviktiga funktioner. För deltagarna handlar det om att identifiera roller, ansvar, regler och hur samverkan sker med andra aktörer.

- Som en del av förberedelserna inför TFÖ 2020 har runt 400 personer i Skåne under året medverkat i den regionala samverkansövningen Flinta. Genom att öva skapar vi tillsammans en gemensam grund att stå på, säger landshövding Anneli Hulthén.

Syftet bakom TFÖ 2020

Bakgrunden till att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas är det försämrade omvärldsläget. Militär närvaro i vårt närområde, attacker mot nät och webbplatser och påverkansoperationer blir allt vanligare.

- Sverige måste kunna stå emot svåra påfrestningar. Försvaret av Sverige är en angelägenhet för hela samhället. Genom att öva stärker vi vår samlade försvarsförmåga och motståndskraft. Totalförsvarsövningen bidrar till en ökad kunskap i samhället och skickar samtidigt viktiga signaler till omvärlden, säger Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén.

Försvarsmakten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, leder och samordnar övningen.


Bakgrund: Tillsammans möta angrepp

Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar. Med totalförsvaret ska Sverige kunna förebygga och kunna möta angrepp och andra allvarliga hot mot vår säkerhet under höjd beredskap.

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet, en länk mellan lokal och nationell nivå. Uppgiften är att stödja, samordna och arbeta för att alla drar åt samma håll. Tillsammans med Södra Militärregionen driver Länsstyrelsen Skåne den regionala totalförsvarsplaneringen, Totalförsvar Skåne, framåt.

Se filmen om TFÖ 2020 från MSB och Försvarsmaktenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om TFÖ 2020

Kontakt