Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skåne begär in plan för utrotning av gudaträd

gudaträd, frilagt mot vit bakgrund

Gudaträd. Foto: Mostphotos

Gudaträd, ett parkträd som förekommer i södra Sverige, är ny på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Länsstyrelsen Skåne begär nu att de skånska kommunerna och kyrkogårdsförvaltningarna inventerar antalet gudaträd och tar fram en plan på hur de ska utrotas.

Systematiskt arbete mot invasiva arter

– Det är hög tid att påbörja ett systematiskt arbete mot invasiva främmande arter. Lagstiftningen är på plats och vi väljer att i första hand rikta oss till länets offentliga aktörer för att de ska se över förekomsten av gudaträd på sina egna fastigheter, säger Lisbet Neil Stephens, handläggare på Länsstyrelsens naturprövningsenhet.

Får ej säljas eller växa i EU-stater

I augusti beslutade EU att ta med 17 nya arter på förteckningen över invasiva främmande växter och djur, bland dem gudaträdet.

– Varje gudaträd behöver tas bort. Gudaträd orsakar idag stora skador på många platser i Europa och USA. Dels tränger de undan andra arter, dels skadar rötterna hus, trottoarer och vägar. Därför har EU beslutat att träden inte får säljas eller växa i någon medlemsstat, säger Nils Carlsson, expert på invasiva främmande arter på Länsstyrelsen Skåne och Naturvårdsverket.

Växande problem med varmare klimat

Problemen med gudaträd har vuxit i takt med att klimatet har blivit varmare.

– Gudaträdet är en främmande växtart som tidigare hållit sig på sin plats, men de senaste åren har träden börjat blomma och sätta frön. När det gäller gudaträdet har vi förutsättningar att agera i tid innan problemen för samhället och enskilda blir stort, säger Nils Carlsson.

Även privatpersoner behöver agera

Gudaträdet förekommer även i trädgårdar. Nils Carlsson påpekar att även privatpersoner behöver agera för att få bort trädet.

– ­Det är tråkigt och kostsamt, men vi behöver göra något nu. Att såga ned trädet räcker tyvärr inte, utan gudaträdet kräver kemisk bekämpning.

Kommunerna och Lunds stift har nu tid på sig till 1 februari 2020 att svara på frågor om gudaträdets utbredning, och hur det ska bekämpas.

Fakta: Gudaträd (Ailanthus altissima)

Gudaträd har planterats i stadsmiljö i många länder i Europa eftersom de är toleranta mot torka och luftföroreningar och kan växa i miljöer där andra trädarter inte trivs. De är snabbväxande, har hög fröproduktion, hög grobarhet och kan få fäste i jordar som exponeras i sprickor i asfalt, betong eller gamla husfasader.

Gudaträd är en av 66 arter på EU:s förteckning över invasiva främmande djur och växter. De växter på listan som finns i Sverige är förutom gudaträd, gul skunkkalla, jättebalsamin, jätteloka, kabomba, sidenört, smal vattenpest och tromsöloka.


Kontakt