Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Totalförsvar bygger vi tillsammans

ÖB i blå uniform och landshövding Anneli Hulthén.

ÖB Micael Bydén och landshövding Anneli Hulthén deltog i Totalförsvarsdag 2020.

Länsstyrelsen Skåne arrangerade den 26 september en Totalförsvarsdag ihop med Försvarsmakten och Kristianstads kommun.

Starka tillsammans

Under totalförsvarskonferensen ”Starka tillsammans” var representanter för länets kommunledningar, krisledningsnämnder, frivilligorganisationer, näringslivet, räddningstjänst, polis och andra regionala myndigheter på plats för att tillsammans diskutera en gemensam inriktning för Skånes totalförsvarsplanering.

ÖB om framtidens utmaningar

Dagen inleddes av överbefälhavare Micael Bydén som berättade om hur Försvarsmakten ska anta framtidens utmaningar.

– ­­ Försvarsmakten är direkt beroende av ett starkt civilt försvar. Vi måste se säkerheten ur ett bredare perspektiv och vara långsiktiga. Den här dagen är en viktig del i samverkan. Nu är det dags för oss att göra jobbet - tillsammans.

På väg mot en gemensam inriktning

– Rubriken ”Starkare tillsammans” uttrycker precis vad det handlar om. Vi är alla är en del av Skånes totalförsvar. Konferensen är tänkt att ge oss en större insikt om utmaningarna i totalförsvarsplaneringen. Ett steg på vägen mot en gemensam inriktning i Skåne, säger Anneli Hulthén.

Möte med regionala rådet

Under eftermiddagen möttes det Regionala rådet för krisberedskap och totalförsvar, där Skånes kommunledningar ingår. Det regionala rådet är Skånes primära forum för gemensam dialog avseende krisberedskap och totalförsvar. Mötet är det andra för i år.

– Utvecklingen av Regionala rådet är en av många viktiga åtgärder som Länsstyrelsen Skåne har vidtagit för att stärka samverkan och vår krisberedskap, säger Anneli Hulthén.

Här kan du läsa en tidigare nyhet om den gemensamma samverkansövningen Flinta

Fakta

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet, en länk mellan lokal och nationell nivå. Uppgiften är att stödja, samordna och arbeta för att alla drar åt samma håll. Tillsammans med Södra Militärregionen driver Länsstyrelsen Skåne den regionala totalförsvarsplaneringen, Totalförsvar Skåne, framåt.

Kontakt