Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Övning Flinta ökar kunskapen inom det skånska totalförsvaret

Övning Flinta

Runt 400 personer har under senaste halvåret medverkat i den regionala samverkansövningen Flinta.

- Syftet med övningen är att belysa olika aktörers ansvar och roller vid höjd beredskap och att tillsammans skapa en gemensam grund att stå på, säger landshövding Anneli Hulthén.

Övning Flinta är uppdelad i två moment. En distribuerad del som genomförs i respektive organisation och en gemensam del där alla aktörer samlats för att dela erfarenheter och diskutera hur vi kan arbeta tillsammans. Den gemensamma delen är uppdelad på fyra tillfällen, ett i varje hörn av Skåne. Totalt har 39 olika aktörer, med 400 deltagare, från kommuner och myndigheter övats.

Ökad kunskap

- I oktober genomförs en aktörsgemensam utvärderingskonferens. Men vi kan redan nu se att övningen har bidragit till ökad kunskap inom området och även ett ökat intresse för frågorna. Flera kommuner har påpekat att det efter övningen har blivit lättare att få gehör för frågor som rör både krisberedskap och civilt försvar, säger Anneli Hulthén.

Övning Flinta är en del av förberedelserna inför den nationella totalförsvarsövningen 2020, TFÖ 2020, som syftar till att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra.

- Totalförsvaret omfattar det civila och militära försvaret och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det civila försvaret ska bygga på befintlig krisberedskap och det är därför viktigt att aktörer i länet redan nu har en god samverkan. Totalförsvar Skåne bygger vi tillsammans.

Roll och ansvar

Övningen har tagits fram av beredskapshandläggarna Frida Sjöstedt och Ludwig Jägerfall på Enheten för Samhällsskydd och Beredskap.

- En viktig uppgift för Länsstyrelsen är att se till att planeringen för civilt försvar samordnas med Försvarsmaktens planering och att alla inom länet drar åt samma håll. Genom övning Flinta har vi höjt kunskapen om aktörernas olika ansvar och roller vid höjd beredskap. Det har även bidragit till en ökad förståelse för varandras uppdrag under fredstida kriser, säger Frida Sjöstedt.

Länsstyrelsen anordnar även en totalförsvarsdag varje år där aktörer från alla delar av totalförsvaret bjuds in. Årets totalförsvarsdag arrangeras tillsammans med Kristianstads kommun. Konferensens tema ”Starka tillsammans” belyser frivilligorganisationernas viktiga roll i totalförsvaret.

Kontakt