Publiceringsdatum: 19 september 2019

Senast uppdaterad: torsdag 19 september, 09.01

Kloster från 1100-talet funnen av markradar

teckning som visar en slottsmiljö där det ligger en hög med tegelsten, en ruin, i främre kanten

Ett utsnitt av teckningen som Gerhard von Burman tecknade av Övedskloster 1680. Här syns rester av klosteranläggningen till vänster. Ett tryck av teckningen förvaras på Övedskloster. Foto: Arkeologerna

Vid en markradarundersökning på Övedskloster utanför Sjöbo gjordes nyligen en unik upptäckt. På omkring en meters djup syntes koret och absiden av kyrkan i klostret från 1100-talet. En 350 år gammal teckning gjorde fyndet möjligt.

Använde tillfället

Länsstyrelsen Skåne beställde en markradarundersökning i samband med markarbeten på Övedskloster utanför Sjöbo.

– Vi vet att det har funnits en stor klosteranläggning på den här platsen, men inte var den låg, eller om något fanns kvar. Därför använde vi tillfället när det skulle grävas vid borggården i samband med en butiksstart. Länsstyrelsen beslutade att köpa en markradarundersökning, berättar Anders Rosendahl, antikvarie på Länsstyrelsen Skåne.

Under medeltiden fanns ett flertal klosteranläggningar i Skåne, viktiga kulturcentrum på sin tid. Klostren försvann i samband med reformationen. Ett fåtal lämningar finns kvar idag, men i Övedskloster har inga spår av klostret varit synliga.

Teckning gav vägledning

Undersökningen gjordes av Arkeologerna från Statens historiska museer. Två olika områden valdes ut. Ett där de planerade markarbetena skulle göras, ett annat med hjälp av ett tryck av en teckning som förvarades på Övedskloster.

– Teckningen gjordes 1680 av en kartograf och tecknare som hette Gerhard von Burman, som under det här året gjorde ett antal teckningar av skånska herrgårdar. På teckningen från Övedskloster syns en stor ruin av den ursprungliga klosterkyrkan nära slottet. Med stöd av ruinens placering på teckningen och besök på platsen valde vi ut ett andra undersökningsområde, berättar Anders Rosendahl.

En meters djup

Just på den platsen dök konturerna av en byggnad upp, sannolikt klosterkyrkans kor och absid (toppen av altarrummet) vid skanningar av markskikten på en knapp meters djup.

– Det är högst sannolikt att kyrkobyggnaden är bevarad och fortsätter under dagens mur in över borggården till Övedsklosters slott, säger Bengt Westergaard på Arkeologerna.

– Det är otroligt spännande att veta att vi har hittat lämningarna av kyrkan till det här klostret som byggdes på 1100-talet. Det finns ingen anledning att sätta igång att gräva ut borggården, men nu vet vi var ruinen finns. Vi har ett bra planeringsunderlag, till hjälp vid framtida markarbeten för att undvika fornlämningen, säger Anders Rosendahl.

För mer information, kontakta Anders Rosendahl, kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen Skåne på 010-224 14 71.

Här kan du ta del av rapporten om undersökningenPDF

Här kan du läsa mer om klosterordnar i Skåne på Länsstyrelsens webblänk till annan webbplats

Kontakt