Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

WHO uppmärksammar skånsk hälsokommunikation för nyanlända

Personer på promenad i stadsmiljö. Foto: Camilla Zilo

I dag kommer världshälsoorganisationen WHO Europa ut med en bok som belyser flyktingars och migranters hälsa. Boken innehåller ett stort antal vetenskapliga artiklar, däribland åtta goda exempel som lyfts fram från olika delar av världen. Ett av dem är Partnerskap Skåne, en regional plattform för etablering av nyanlända.

–     Det är jätteroligt och otroligt hedrande att WHO uppmärksammar Skånes modell, inte minst för att det är så många aktörer som arbetar sida vid sida: Skånes kommuner, Länsstyrelsen, Region Skåne, forskning och idéburen sektor. Det visar att samverkan kring integration kan ge många vinster för nyanländas väg till arbete, säger Anneli Hultén, landshövding Länsstyrelsen Skåne, som leder och samordnar arbetet med Partnerskap Skåne.

En central fråga för Partnerskap Skåne är hälsans betydelse för möjligheterna för en lyckad etablering. Den skånska modellen är att erbjuda samtliga nyanlända samhälls- och hälsokommunikation på modersmålet, en modell som har fått nationell spridning och vetenskaplig förankring. För närvarande utbildas 200 samhällskommunikatörer runt om i landet i samhälls- och hälsokommunikation. Flera universitet i hela landet samarbetar i utbildningen.

–     Nyanländas etablering och möjligheter till hälsa och delaktighet är en av våra viktigaste frågor för att säkra framtidens behov av kompetens och arbetskraft. Den modell som vi i Skåne gemensamt har tagit fram har visat sig vara ett väldigt klokt sätt att arbeta på, säger Annika Annerby Jansson (M), ordförande i Regionfullmäktige, Region Skåne.

Här finns WHO:s bok för genomläsning Länk till annan webbplats.

Kontakt