Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 36

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Genom beslut den 29 augusti 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Woodtech Port of Karlshamn AB tillstånd enligt miljöbalken till träimpregnering inom fastigheten Stilleryd 8:8 i Karlshamns kommun. Tillståndet omfattar impregnering av högst 100 000 m3 trä och förbrukning av högst 63 ton organiska lösningsmedel per år. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 3 oktober 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 19 september 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt