Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Var med och påverka den kommande skånska skogsstrategin

Skånsk skogsstrategi logotyp

Varmt välkommen till ett dialogmöte i workshopform om den skånska skogsstrategin!
Skånsk skogsstrategi är ett verktyg för att utveckla och aktivt förvalta det skånska gröna guldet, nu och i framtiden.

Ambitionsnivån är hög. Skogsstrategin ska inta en central plats i såväl nuet som i den framtida förvaltningen och utvecklingen av skogen och dess värden.
Skåne har genom sin rika variation av arter samt höga förtätningsgrad en unik särställning som skogslandskap i Sverige. Därför krävs också en stor lyhördhet för alla intressenters ståndpunkter. Vi vill gärna veta vad du tycker!

Vi skapar en långsiktig samhandling kring Skogen i Skåne

Du inbjuds att medverka i framtagningen av Skogsstrategin och får samtidigt möjlighet till samverkan och nätverkande med Skogens olika intressenter för framtida utvecklingsmöjligheter.

Under dagen kommer du att få ta del av den nationella skogsstrategin och kunna påverka utvecklingen av strategin för skogen i Skåne.
På plats möter du representanter från LRF Skåne, SÖDRA, Naturskyddsföreningen i Skåne, SLU, Skogforsk, Region Skåne, Skogsstyrelsen samt Länsstyrelsen Skåne.

Upplägg för dagen

 • 8.30-9.00 Registrering, mingel och kaffe
 • 9.00-9.30 Välkomna och filmvisning, Ann Marke, ordförande i styrgruppen ”Regional skånsk skogsstrategi”
 • 9.30-9.40 Praktiskt för dagen, Lisbeth Böhm, processledare för dagen
 • 9.40-9.50 Varför en strategi? Åke Högman, kommunikatör berättar om vårt arbete hitintills
 • 9.50-10.05 Kort bensträckare
 • 10.05-11.00 Grupparbete - Vad tror vi om det här med en strategi för Skånes skog?
 • 11.00-11.10 Kort bensträckare
 • 11.10-12.00 Grupparbete – Så hur skapar vi succén?
 • 12.00-13.00 LUNCH
 • 13.00-13.30 Genomgång i storgrupp
 • 13.30-14.30 Kaffe och samtal i de fyra olika huvudområdena (Miljö, Produktion, Innovation och Rekreation). Vilka möjligheter ser vi för egen del och för samverkan med andra? Något som behöver kompletteras?
 • 14.30-15.00 Summering och nästa steg. Utcheckning

Anmäl dig redan idag

Anmäl dig till stormötet den 14 oktober
Plats: Grand Hotel i Lund
Tid: 08.30-15.00
Lunch och kaffe ingår

Efter dagen sammanställer vi all input och ni kommer fortsatt att kunna följa och medverka i utvecklingen på vår webbplats

Varmt välkomna!


Kontakt