Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Var försiktig med vårt värdefulla ålgräs!

Skylt med information om ålgräs

Det är en uppmaning till framför allt båtfolk på de skyltar som ska sättas upp längs kusten. Länsstyrelsen har 21 skyltar att dela ut för placering vid lämpliga hamnar och platser i Skåne.

- Ålgräs är en av våra viktigaste marina växter, det gynnar både fiskproduktionen, binder in kol och stabiliserar bottnarna. Historiskt sett har det skånska ålgräset vuxit på fler platser och större ytor än idag. Ålgräset hotas bland annat av exploatering, båtliv och dålig vattenkvalitet. Vi måste värna de ålgräsängar vi har och göra vad vi kan för att gynna spridningen av ålgräs, säger Jonas Gustafsson, marinbiolog på Länsstyrelsen Skåne.

På skyltarna beskrivs varför ålgräset är viktigt, vad som hotar miljön och vad man kan tänka på om man har fritidsbåt. Bland annat kan man sänka hastigheten i grunda miljöer där sedimentet lätt grumlar upp och undvika ankring där det kan finnas ålgräs. Man ska också tömma sin båttoalett i en latrintömningsstation i hamn, så minskar övergödningen av våra hav. Skyltarna ska sättas upp i hamnar och längs kuststräckor där det finns ålgräs.

Skyltarna har tagits fram inom ramen för arbetet med åtgärdsprogrammet för ålgräsängar. Länsstyrelsen Skåne samarbetar med övriga kustlän för att bevara och öka mängden ålgräs i våra kustvatten. Det är ett led i Sveriges arbete med hotade arter och habitat.

Kontakt

Kommuner och hamnar, som är intresserade att sätta upp skyltar i länet, kan kontakta:

Anna Fohrman
E-post till Anna Fohrman
Telefon 010-224 13 24

För frågor om ålgräs och ålgräsets utbredning i Skåne, kontakta:

Jonas Gustafsson
E-post till Jonas Gustafsson
Telefon 010-224 13 45