Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 30

Länsstyrelsen Skånes vapen

Naturskydd - Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Kullaberg i Höganäs kommun.
Handlingarna berör följande fastigheter: Höganäs Flundrarp 4:14, 4:23, 4:53 och 4:151, Höganäs Haga 1:12, Höganäs Kullagården 1:2,1;4, 1:9, 1:10, 1:11 och 1:12, Höganäs Krapperup 19:1, 20:3, Höganäs Möllehässle 5:4, 5:5, 5:6, 5:8, 5:9 och 5:24, vattenområde runt Kullahalvön, samfälligheterna Höganäs Mölle s:2, och s:21, Höganäs Eleshult nr 2, anläggningssamfälligheterna Höganäs Kullagården GA:1 och Höganäs Mölle GA:8 samt innehavare av byggnader och hus på ofri grund och inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Kullaberg i Höganäs kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 27 september 2019.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Höganäs under tiden 26 juli 2019 till 27 september 2019. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress: www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt