Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Reservatsregler för Kullaberg tas fram med stöd av verksamhetsråd

En tillgänglig stig med träbrädor som leder framåt mot havet genom vad som ser ut som en tunnel av grönska

I arbetet med att utveckla Kullaberg ingår att göra fler stigar på Kullaberg tillgänglighetsanpassade. Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen Skåne lanserar en ny form av föreskrifter i förslaget för det nya naturreservatet på Kullaberg. Regler för friluftslivet ska tas fram av naturvårdsförvaltaren med stöd av ett verksamhetsråd.

Nytänkande

– Det här är ett nytänkande jämfört med traditionella föreskrifter. Det ligger helt i linje med att Kullabergs naturreservat är först i Sverige att certifieras som hållbar turismdestination av den europeiska organisationen Europarc. En förutsättning för certifieringen är en nära samverkan mellan Länsstyrelsen, föreningslivet och andra aktörer med verksamhet i området. Nu slår vi fast detta med att föreslå ett verksamhetsråd som får till uppgift att stödja naturvårdsförvaltaren med att anvisa områden för olika evenemang och aktiviteter, säger länsöverdirektör Ola Melin på Länsstyrelsen Skåne.

Konflikter friuftsliv och naturvärden

Tidigare har Kullaberg varit uppdelat i olika naturreservat med olika regler. 2017 förhandlade Länsstyrelsen och Naturvårdsverket fram ett avtal om skogsskötseln med en av de större markägarna, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. Avtalet gjorde det möjligt göra hela Kullaberg till ett naturreservat med samma regler. Ett första förslag till föreskrifter för det nya reservatet togs fram i slutet av 2018. Många synpunkter kom in och merparten tog upp konflikter mellan friluftsliv och naturvärden.

Samverkan med aktörerna

– Det var väldigt många välgrundade synpunkter. Höganäs kommun anser till exempel att det är för tätt mellan stigarna och att det saknas frizoner för häckande fåglar eller större däggdjur. Ornitologiska föreningar pekar på att antalet häckande fågelarter har minskat markant under 2000-talet. Kullaberg är en unik plats som bjuder in till aktiviteter, samtidigt som där finns höga naturvärden som behöver skyddas. Vi är övertygade om att det bästa sättet att hantera detta är genom samverkan med aktörerna, säger Christer Persson, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen Skåne.

Förvaltare och verksamhetsråd

Föreskrifterna pekar i det här skedet inte ut stigar för exempelvis ridning eller cykling. Dessa ska tas fram av Länsstyrelsens förvaltare med stöd av verksamhetsrådet. I rådet kommer att ingå representanter för förvaltningen, friluftslivet och naturskyddet från Länsstyrelsen samt representanter för markägare, föreningsliv, näringsliv, kommunen och universitet.

– Förhoppningen är att man kan enas om vilka zoner, platser och tider som är lämpliga för olika aktiviteter. I de fall någon verksamhetsutövare inte får gehör för sina önskemål lämnas frågan vidare till Länsstyrelsen för prövning av dispens från föreskrifterna, säger Christer Persson.

Skärpt beträdnadsförbud vid Josefinelust

I ett avseende har föreskrifterna skärpts. Beträdnadsförbudet i branterna på norra Kullaberg har utökats till att även omfatta området mellan Josefinelust och Djupadal. Även tiden för förbudet har förlängts för att erbjuda ett bättre skydd för fågellivet.

Synpunkter senast 27 september

Länsstyrelsen erbjuder nu alla möjlighet att ta del av och yttra sig över de reviderade handlingarna. Det går bra att lämna synpunkter fram till den 27 september.

Här kan du ta del av förslaget Pdf, 12.2 MB.

Kontakt