Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skåne sätter ut två miljoner ålyngel

tunn liten genomskinligt nudelliknande yngel som ligger i en hand

Ett av nästan två miljoner yngel som nu släpps ut.

Länsstyrelsen Skåne sätter i sommar ut ålyngel för att stärka det hotade ålbeståndet. Ålynglen släpps ut på en rad olika platser i Skåne, Halland och Västra Götaland som hyser lämpliga uppväxtområden för ål.

Länsstyrelsen Skåne utför utsättningarna som en del av den svenska ålförvaltningsplanen. I år disponerar Länsstyrelsen Skåne fem miljoner kronor för ålutsättning, två miljoner kronor har beviljats av Havs- och vattenmyndigheten och tre miljoner från europeiska havs- och fiskerifonden.

Yngel från England

– För det beloppet får vi närmare två miljoner ålyngel som fångats i en engelska floden Severn. Efter en tids karantän i Helsingborg sprids de ut i glest besatta uppväxtområden från Skåne i söder till Vänern i norr, säger Johan Wagnström, fiskeridirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Bästa förutsättningar

Utsättningen av ål är en ren bevarandeåtgärd och kommer att ske i de vattenområden som ur ålens perspektiv bedöms ha de bästa förutsättningarna. Det innebär att vattendrag som mynnar mot västkusten, har en god vattenkvalité och är fria från vattenkraftverk och fiske kommer att prioriteras. Utsättningarna sker därför i Skåne, Halland och Västra Götaland.

Insats sedan 2007

– Ålyngelutsättningarna kan betraktas som en omfördelning av ålyngel från lokaler där det finns ett överskott på yngel. De har ett starkt stöd, sedan det konstaterats att ålyngel har en förmåga att finna vägen till lekområdena i Sargassohavet trots flytten, säger Johan Wagnström.

Sedan 2007 har ca 34 miljoner kronor satsats på ålutsättningar. Totalt har Länsstyrelsen Skåne satt ut ca 18 miljoner ålyngel.

Kontakt