Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny affisch med Skånes samtliga humlearter

detaljerade illustrationer av ett tiotal av humlearterna på affischen. Två av varje art, en drottning och drönare av varje. Drottningen är lite större än drönaren oftast.

Ett utdrag av humlearterna på affischen. Illustrationerna har gjorts av illustratören Maj Persson.

– Vi vill uppmärksamma humlorna, våra viktigaste pollinerare. Jag hoppas att många blir inspirerade av de vackra teckningarna och lär sig att identifiera några av arterna, säger Måns Bruun, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Affischerna kommer att säljas till självkostnadspris på Länsstyrelsens naturum på Kullaberg, Söderåsen och Stenshuvud.

Samarbete med Lunds universitet

Arbetet med affischen har gjorts med stöd av Lunds universitet. Ekologen Anna Persson har skrivit informativa texter och Karin Johnson på Biologiska museet har tagit fram humlearter från insektssamlingarna som sedan har illustrerats av Maj Persson, biolog och illustratör. Bilderna visar honan (drottningen) och hanen (drönaren) av varje skånsk humleart.

– Många känner till hur viktiga de pollinerande insekterna är för våra ekosystem och vår matproduktion. Men inte många vet vilken otrolig mångfald av pollinerande arter det finns. Våra skånska humlor utgör ungefär en tiondel av Sveriges alla arter av vildbin. Genom att fler får upp ögonen för de vackra och spännande arter man kan hitta i sin närmiljö hoppas jag att fler engagerar sig för att bevara dem och deras livsmiljöer, säger Anna Persson, forskare på Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet.

Störst betydelse för pollinering

Humlorna är den grupp av insekter som har störst betydelse för pollineringen i de flesta svenska naturtyper. En förklaring är att humlorna är håriga och när de besöker blommorna fastnar det mycket pollen i deras päls. Dessutom finns långtungade humlor som klarar av att pollinera växter med djupa blompipor, som exempelvis rödklöver.

– Tyvärr är flera långtungade och andra humlearter hotade, framför allt för att blommande växter minskat i odlingslandskapet, berättar Måns Bruun som arbetar med åtgärdsprogram för hotade arter på Länsstyrelsen Skåne.

Kontakt