Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 25

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Scandinavian Aquasystem AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för landbaserad fiskodling med en förbrukning av maximalt 308 ton foder per kalenderår på fastigheten Skättilljunga 11:52 i Kristianstad kommun.

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en såden har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 26 juli 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut enligt miljöbalken den 13 juni 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Preem AB ändring av villkor 11 i nu gällande tillstånd för depåverksamhet på fastigheterna Söder 1:3 och Planteringen 1:17 i Helsingborgs kommun. Villkorsändringen innebär att kravet på sekundära skyddsåtgärder inom delområde 1 börjar gälla den 14 juni 2010.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 18 juli 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast den 3 juli 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Beslut

Naturreservatet Matsalycke

Länsstyrelsen Skånes beslut den 13 juni 2019 om att delvis upphäva naturreservatet Matsalycke i Östra Göinge kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunhuset i Broby, Östra Göinge kommun, under tiden 21 juni till 12 juli 2019.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 12 juli 2019.

Naturreservatet Stora Hults fälad

Länsstyrelsen Skånes beslut den 13 juni 2019 om Länsstyrelsens förvaltning av naturreservatet Stora Hults fälad och fastställande av kombinerad skötselplan och bevarandeplan för naturreservatet Stora Hults fälad i Båstads kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunhuset i Båstad under tiden 21 juni 2019 till 12 juli 2019.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 12 juni 2019.

Kontakt