Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya pengar till insatser för asylsökande i Skåne

Person som går på järnvägsspår

Nu är fördelningen av vårens medel för tidiga insatser för asylsökande färdig. Länsstyrelsen Skåne fördelar omkring åtta miljoner kronor till 17 skånska organisationer, däribland folkhögskolor, studieförbund och ideella föreningar.

Sedan 2017 har Länsstyrelserna regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande. Bland annat handlar det om att fördela medel till föreningar som arbetar med tidiga insatser, verka för en geografisk spridning för att nå så många som möjligt och att följa upp de insatser som görs.

- Syftet med de här insatserna är att erbjuda vuxna asylsökande en meningsfull tillvaro under asyltiden som också kan leda till en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet. Framför allt handlar det om insatser som att lära sig svenska, få kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden samt hälsofrämjande insatser, säger Mats Brandström, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne har i vårens ansökningsomgång fördelat cirka 8 miljoner till 17 olika verksamheter. En ny ansökningsomgång kommer under hösten 2019.

Följande organisationer har fått medel beviljade:

Organisation

Inriktning på insats

ABF Helsingborg

Arbetsmarknadskunskap

ABF Nordost

Svenska

Albins folkhögskola

Svenska

Feminist dialog

Hälsofrämjande

Företags-Mix

Samhällsinformation

Hej Främling

Hälsofrämjande

Hela Människan

Samhällsinformation

Hyllie Folkets hus

Svenska

Livsglädje Landskrona

Svenska

Oikos

Hälsofrämjande

RFSL Rådgivningen Skåne

Hälsofrämjande

Rosengårds Folkets hus

Svenska

Sportfiskarna

Hälsofrämjande

Strövelstorps församling

Hälsofrämjande

Svenska Röda Korset

Hälsofrämjande

Önnestads Folkhögskola

Svenska

Österlens Folkhögskola

Svenska

Läs mer om tidiga insatser för asylsökande

Kontakt