Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 24

Länsstyrelsen Skånes vapen

Naturskydd - Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och innehavare av särskild rätt inom ett havsområde beläget mellan Stora Middelgrund och norra Öresund, i Höganäs och Båstad kommuner, enligt områdesavgränsning i nedan angiven handling.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Skånska Kattegatt i Höganäs och Båstad kommuner.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 27 september 2019.

Handlingarna hålls tillägngliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Höganäs respektive Båstad under tiden 14 juni 2019 till 27 september 2019. De finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress: www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt