Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samhälls- och hälsokommunikatörerna i Skåne lyfts fram som ett gott exempel

Folksamling

Samhälls- och hälsokommunikatörerna i Skåne lyfts fram som ett gott exempel i samband med presentationen av Folkhälsomyndighetens nya rapport om nyanländas hälsa under Järvaveckan.

Idag presenterar Folkhälsomyndigheten en ny rapport om nyanländas hälsa under Järvaveckan. Rapporten visar bland annat att vissa så kallade välfärdssjukdomar som diabetes, högt blodtryck, övervikt och fetma är vanligare bland utrikes födda som bott i Sverige i fem år eller mer jämfört med personer som bott kortare tid än fem år.

Bland de insatser som listas i rapporten för att minska ojämlikheten i hälsa lyfts hälsodelarna av samhällsorienteringen fram som en viktig faktor för att kunna påverka detta.

Rapporten lanseras i samband med ett seminarium på Järvaveckan idag dit även Ziad Jomaa, enhetschef för samhälls- och hälsokommunikatörerna i Skåne och Henrik Nilsson, projektledare för NAD i Skåne bjudits in för att berätta om samhällsorientering och hälsokommunikation respektive vikten av att skapa vägar till aktiviteter i föreningslivet för nyanlända.

Här hittar du hela rapporten. Länk till annan webbplats.

 

Kontakt