Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny kartläggning: Statliga kontor i 275 av 290 kommuner

illustration över sverige i rött och rosa

Statlig närvaro finns i alla Sveriges kommuner utom 15. Det framgår av en kartläggning som regeringen uppdragit till länsstyrelserna att ta fram.

Bilden av hur statliga myndigheter finns representerade (sk arbetsställen) på Sverigekartan kan läsas på två sätt:

  • De tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne har flest antal statliga arbetsställen. På kommunnivå sticker residensstäderna ut med flest statliga arbetsställen.
  • Norrbotten, Jämtland och Gotland är de län som har flest antal arbetsställen per invånare. På kommunnivå mätt i kontor per invånare så blir bilden annorlunda och flera ytstora kommuner i Norrlands inland blir framträdande.

Osby en av 15 kommuner utan statlig närvaro

Totalt finns 2 930 arbetsställen runt om i Sverige. 15 kommuner saknar helt statlig närvaro. En av dessa – Osby – ligger i Skåne. Polisen är den myndighet som har flest arbetsställen av de statliga myndigheterna (308 stycken och har också störst geografisk spridning med närvaro i 254 av landets 290 kommuner.

­‑ Flera myndigheter pekar på ökad myndighetssamverkan som en möjlighet att förbättra den statliga servicen. De ser att de servicekontor som redan finns etablerade på 113 platser i landet, som en intressant möjlighet för att för kunna ge medborgarna bättre service, säger Anneli Hulthén, landshövding i Skåne.

Slutredovisning i augusti

Länsstyrelsen i Örebro län har samordnat kartläggningen och presenterat en samlad delredovisning till civilminister Ardalan Shekarab. Länsstyrelsernas uppdrag ska slutredovisas till regeringen senast 15 augusti i år där metoder för hur länsstyrelserna i framtiden löpande kan följa upp och redovisa statlig närvaro i kommunerna ingår.

Statliga arbetsställen saknas i dessa 15 kommuner: Nykvarn i Södermanlands län, Ydre i Östergötlands, Aneby, Gnosjö, Mullsjö, Habo i Jönköpings län, Osby i Skåne län, Grästorp, Essunga, Gullspång, Töreboda, Hjo i Västra Götalands län samt Gagnef, Orsa och Säter i Dalarnas län

Läs rapporten här Länk till annan webbplats.

Kontakt