Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 23

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Carl F har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för hantering av maximalt 75 000 ton avfall, varav maximalt 49 ton farligt avfall får mellanlagras vid ett och samma tillfälle. Ansökan omfattar även separering av organiskt material från dess förpackning samt att anlägga och driva en tankstation, en fordonstvätt samt en fordons- och smidesverkstad. Verksamheten ska bedrivas på fastigheterna Grundkallen 7 och 9 i Malmö kommun. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 12 juli 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

PolyPeptide Laboratories (Sweden) AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av läkemedel på fastigheterna Kajan 24 och 36 i Malmö kommun. Ansökan avser tillverkning av 1 000 kg polypeptider per år. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 12 juli 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Trelleborgs kommun har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad verksamhet vid Smygehamns avloppsreningsreningsverk på fastigheten Lilla Beddinge 30:2 i Trelleborgs kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 12 juli 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Beslut

Biotopskyddsområdet Vallarums rikkärr

Länsstyrelsen Skånes beslut den 29 maj 2019 om bildande av biotopskyddsområdet Vallarums rikkärr på del av fastigheten Vallarum 13:4, Sjöbo kommun hålls tillgängligt på hos aktförvararen på kommunkontoret i Sjöbo kommun under tiden 7 juni 2019 till den 28 juni 2019.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 28 juni 2019.

Djur- och växtskyddsområdet Vombs fure

Länsstyrelsen Skånes beslut den 29 maj 2019 om ändrad geografisk utbredning och ändrade föreskrifter av Djur- och växtskyddsområdet Vombs fure i Lunds kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkontoret i Lund under tiden 7 juni 2019 till 28 juni 2019.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 28 juni 2019.

Naturminne, en flerstammig bok på fastigheten Tjörneröd 1:17 Tomelilla kommun

Länsstyrelsen Skånes beslut den 29 maj 2019 om bildande av naturminne av en flerstammig bok på fastigheten Tjörneröd 1:17 i Tomelilla hålls tillgängligt på hos aktförvararen på kommunkansliet i Tomelilla kommun under tiden den 7 juni 2019 till den 28 juni 2019.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 28 juni 2019.

Kontakt