Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gun Pfern får Skånes naturvårdspris 2019

porträttbild på Gun som håller i en kristallskulptur, vid sidan om står landshövdingen och miljödirektören

Gun Pfern flankerad av landshövding Anneli Hulthén och miljödirektör Annelie Johansson, th. Foto: Cecilia Backe

En veteran inom skånsk naturvård får årets naturvårdspris – 81-åriga Gun Pfern från Viken på Kullahalvön.

– Det är en mycket värdig pristagare. Trots en respektfull ålder berättar Gun outtröttligt och med pedagogisk glöd om n aturen och om den hänsyn som behöver tas, berättar Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Arbetar oförtrutet vidare

Gun Pfern är medlem i Kullabygdens naturskyddsförening sedan starten 1981, och har varit lärare i 45 år. Hon arbetar fortfarande oförtrutet med att sprida kunskap om flora och botanik och man möter henne ofta på Kullaberg när hon är ute på exkursioner och botaniska vandringar med grupper.

Gun Pfern har inventerat växtfloran i bland annat Zachows mosse utanför Nyhamnsläge och Prästaskogen utanför Brunnby. Hon har under senare år inventerat växtfloran på Kullaberg och har bistått som expertråd i olika projekt. Gun är en aktiv medlem i naturum Kullabergs programråd.

Pris från landshövding Anneli Hulthén

Det är med glädje som Länsstyrelsen Skåne tilldelar Gun Pfern 2019 års naturvårdspris för hennes brinnande engagemang av skydd och skötsel av vår fantastiska natur i Kullabygden! Priset, ett diplom och en minnesgåva, delades ut av landshövding Anneli Hulthén vid en ceremoni på Örby ängar 19 maj.

Fakta: Länsstyrelsen Skåne delar ut Skånes naturvårdspris i samband med biologiska mångfaldens dag 22 maj. Naturvårdspriset tilldelas personer, företag eller organisationer verksamma inom Skåne, som genom sitt engagemang gjort betydande insatser av bestående värde för naturvården i länet. Den första pristagaren 2018 var Claes-Göran Svorén.

Kontakt