Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny tobakslag förbjuder rökning på uteserveringar

Uteservering

Från och med den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Den innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på uteserveringar och att tillståndsplikt på tobaksförsäljning införs.

- Genom den nya lagstiftningen vill man begränsa den illegala handeln med tobak och minska bruket av tobak. Ett av huvudsyftena är att minska antalet barn och unga som börjar röka, säger Pierre Melkersson, alkohol- och tobakshandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Utökat rökförbud

Sedan 2005 råder rökförbud inne på restauranger. Genom den nya lagen utökas rökförbudet och det blir även förbjudet att röka på uteserveringar till restauranger och caféer. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att det utökade rökförbudet efterlevs.

Andra platser där rökförbud kommer att råda är utomhusplatser för kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus avsedda för idrottsutövning, allmänna lekplatser och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

- Tanken med det utökade förbudet är både att ge fler människor möjlighet att vistas i offentliga miljöer utan att utsättas för rökens negativa effekter och att minska den sociala exponeringen av rökning, något som man hoppas ska bidra till att färre ungdomar börjar röka, säger Pierre Melkersson.

Mer än bara cigaretter omfattas

Rökförbudet kommer att omfatta fler produkter än idag. Utöver tobak kommer det också att bli förbjudet att använda elektroniska cigaretter, vattenpipor med eller utan tobak och annat som motsvarar rökning av tobak till användningssättet.

Nytt tillståndskrav för att sälja tobak

Den nya lagen innefattar också ett nytt tillståndskrav för att få sälja tobaksprodukter. Det ställs höga krav på försäljarens lämplighet och ansökan om tillstånd görs hos kommunen.

Kontakt