Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 17

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut enligt miljöbalken den 17 april 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Bäretofta AB ändrat villkor avseende markkartering i tillstånd för djurhållande verksamhet inom fastigheterna Bäretofta 3:1 med flera i Sjöbo kommun.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 22 maj 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast den 8 maj 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 17 april 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Mats Palm ändrade villkor enligt miljöbalken i tillstånd för djurhållande verksamhet inom fastigheten Brostorp 2:18 i Höörs kommun. De villkor som ändrats gäller tillfälliga upplag av djupströgödsel, tidpunkten för spridning av gödselmedel och markkartering.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 22 maj 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast den 8 maj 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 17 april 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Råbelöfs Godsförvaltning AB tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad djurhållande verksamhet på fastigheterna Råbelöv 26:2 och 26:3, Näsby 34:4 och 34:8, Fjälkestad 33:16, Röetved 1:2, Skräddarehus 1:1, Odersberga 8:3 och 8:6 i Kristianstads kommun samt Äsperöd 1:8 i Östra Göinge kommun. Verksamheten avser hållande av högst 305 djurenheter nötkreatur (i huvudsak ranchdrift och tjuruppfödning), 7 360 platser för slaktsvin (slaktsvin och obetäckta gyltor) och 860 platser för suggor.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 22 maj 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast den 8 maj 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt