Publiceringsdatum: 24 april 2019

Vi söker Biträdande Notarius publicus i Landskrona kommun

Länsstyrelsen Skånes vapen

Uppdraget som biträdande notarius publicus i Landskrona kommun är ledigt att söka.

Skicka din ansökan senast den 17 maj 2019 till Länsstyrelsen Skåne, skane@lansstyrelsen.se .

För att kunna bli biträdande notarius publicus ska du:

  • ha avlagt jurist kandidatexamen eller juristexamen
  • ha tillräckliga språkkunskaper
  • inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare
  • vara lämplig i övrigt för uppdraget

För utförligare beskrivning av behörighetsvillkoren se förordning (1982:327) om notarius publicus.

Läs förordningen (1982:327) om notarius publicus härlänk till annan webbplats.

För ytterligare information kontakta Förvaltningsjuridiska enheten, 010-224 10 00.
Länsstyrelsen Skåne.

Kontakt