Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Enastående resultat när kommuner jobbar mot fossilbränslefrihet

32% minskning av växthusgaser sedan projektstart

Nu har projektet Fossilbränslefria kommuner gått i mål. På tre år har tio skånska kommuner minskat sina klimatutsläpp med i genomsnitt 32 procent och flera av kommunerna har halverat utsläppen i sina verksamheter.

  • Det är ett enastående resultat. På bara tre års tid har tio skånska kommuner visat att det går att fasa ut enorma mängder fossila bränslen genom att se över uppvärmning, tjänstefordon, elavtal, tjänsteresor och kontrakt med fastighetsägare, säger Anna Tibbelin, projektledare på Kommunförbundet Skåne som drivit projektet tillsammans med Länsstyrelsen Skåne.

Slutrapporten för projekten publiceras idag. De kommuner som deltagit är Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg. Rapporten är fylld med exempel och tips, för att andra organisationer ska kunna följa efter.

  • Kommunerna har samlat på sig mycket kunskap och erfarenheter. Genom att göra resultaten tillgängliga i rapporten kan andra organisationer, både privata och offentliga, enkelt starta sin egen resa mot fossilbränslefrihet, säger projektledaren Johannes Elamzon på Länsstyrelsen Skåne.

När kommunerna startade projektet var det gemensamma målet att uppnå 100 procent fossilbränslefri el, minst 90 procent fossilbränslefri uppvärmning och minst 50 procent fossilbränslefria drivmedel. Det gemensamma målet är uppnått, och flera av kommunerna har överträffat det. Den förnybara andelen av uppvärmningen har exempelvis ökat från 76 till 90 procent och andelen fossilbränslefria drivmedel har gått från 35 till 61 procent.

Några exempel på vad kommunerna har åstadkommit:

  • Lunds kommun har halverat sina klimatutsläpp, tack vare en fördubbling av användandet av förnybara drivmedel.
  • Eslövs kommun har tredubblat sin förnybara drivmedelansvändning och halverat sina flygresor och körda sträckor med privat bil i tjänsten.
  • Malmö stad fördubblade den förnybara drivmedelsanvändningen det senaste året och ökade den förnybara uppvärmningen med tjugo procent.
  • Tomelilla tredubblade användningen av förnybara drivmedel under projekttiden.
  • Båstads kommun är den kommun som har gjort den största sänkningen av klimatutsläpp procentuellt, bland annat genom att övergå från fossil naturgas till förnybar biogas.
  • Nu fortsätter vi att arbeta för att skånsk offentlig sektor ska bli fossilbränslefri. Vi har redan dragit igång två systerprojekt med andra skånska kommuner och har ett fortsättningsprojekt på gång. Just nu är 21 skånska kommuner involverade i arbetet för fossilbränslefrihet. I det här avseendet är vårt län en föregångare, berättar Johannes Elamzon.

Här kan du ta del av slutrapporten

Här kan du läsa mer om arbetet med skånsk fossilbränslefrihet Länk till annan webbplats.

Här kan du ta del av layoutad statistik och jämförelser för samtliga kommuner Länk till annan webbplats.

Resultaten gäller kommunernas egna verksamheter

Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne och Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne (2016–2019) finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Skåne via Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne och deltagande kommuner.

Kontakt