Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 14

Länsstyrelsen Skånes vapen

Naturskydd - Beslut

Naturminne

Länsstyrelsen Skånes beslut den 28 mars 2019 om bildande av naturminne på del av fastigheten Everlöv 12:11, Sjöbo kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkansliet i Sjöbo kommun under tiden 5 april 2019 till den 26 april 2019.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast 26 april 2019.

Kontakt