Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

​Nu införs en tydligare djurskyddslag - förbud att överge tamdjur

katt i halvfigur, framför ladugårdsbyggnad

Den nya lagen gäller från 1 april 2019. Foto: MostPhotos

Den 1 april 2019 införs en ny svensk djurskyddslag. Lagen är tydligare om hur djur ska hållas. Bland annat införs ett förbud att överge katter och andra tamdjur.

Tydligare krav på djurhållare

Den 1 april införs en ny djurskyddslag. Samma dag börjar också en ny djurskyddsförordning gälla, som innehåller mer detaljerande bestämmelser om hur djur ska hållas.

Den nya lagstiftningen syftar till att ge ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Rent konkret ställs tydligare krav på att djurhållare skyddar djur från att utsättas för skaderisker och sjukdomar och att djuren får vad de behöver för att ha en god djurvälfärd.

Stärkt skydd för djur som tävlar

I lagen förtydligas att djur ska ha möjlighet att utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande. Andra viktiga nyheter är ett uttryckligt krav på kompetens för alla som tar hand om djur, ett förbud att överge djur och ett stärkt skydd för djur som tävlar eller deltar i prov.

Det är en 30 år gammal lag och förordning som nu moderniseras och anpassas till dagens villkor och djurhållning.

Tillåtet att bryta sekretess i vissa fall

En viktig förändring i samband med den nya djurskyddslagen är ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Dessa gör det möjligt för personal inom socialtjänst och vård och omsorg att utan att bryta mot tystnadsplikten göra anmälan i vissa situationer med uppenbara djurskyddsproblem.

– Det här är en bra förändring som gynnar djur i behov av hjälp. Nu kan personal på andra myndigheter bryta sekretessen och anmäla till oss när de misstänker att djur far illa, säger Paula Hultgren, tillförordnad chef för djurskyddsenheten på Länsstyrelsen Skåne.

Kontakt